Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

ΠΕΤΕΕΜ: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - Οι «νέες» αναθέσεις, αν ισχύσουν, θα αποτελέσουν «ταφόπλακα» για τον κλάδο των ΤΕ01 αλλά και για την εργαστηριακή εκπαίδευση των ΕΠΑΛ.


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Οι «νέες» αναθέσεις, αν ισχύσουν, θα αποτελέσουν «ταφόπλακα» για τον κλάδο των ΤΕ01 αλλά και για την εργαστηριακή εκπαίδευση των ΕΠΑΛ.
ΣΧΕΤΙΚΑ:  α) Νόμος 1566/85 άρθρο 14 παρ. 4. § ιθ)
        β) Η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. παλαιού προγράμματος ΕΠΑ.Λ
     γ) Η Αρ. Πρωτ.  88625/Δ2/04-06-2015, οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ
                   ε)  Η υπ’ αριθμ.  176027/Γ2/19-11-2013 του  Υ.ΠΑΙ.Θ. που ισχύει 
                      στ) Η αρ. Πρωτ.  137841/Γ2/ 02-09-2014, Απόφαση ΥΠΑΙΘ  για τις αναθέσεις ΕΠΑΛ νέου προγράμματος

Αριθμ. Πρωτ.: 19 - ΑΘΗΝΑ, 6-5-2015
  Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την τελευταία στιγμή απόφαση με οδηγίες για τις αναθέσεις στα ΕΠΑΛ (σχετικό γ), που αντί της ορθής και αναλογικής κατανομής των μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων επιφέρει ένα «αλαλούμ», και έναν ιδιότυπο «ρατσισμό» εναντίων των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01. 
Οι αναθέσεις των εργαστηριακών και σχεδιαστικών μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς ΤΕ01 με την  αρ. πρωτ. 88625/Δ2/04-06-2015 Υ.Α. δεν εξασφαλίζουν ούτε στο ελάχιστο τις οργανικές θέσεις για τις περισσότερες ειδικότητες  των συναδέλφων του κλάδου μας.  Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δυστυχώς με αυτό το «ανοσιούργημα» εκτίθεται και οφείλει να διορθώσει το λάθος της άμεσα. 
Αποτέλεσμα είναι να κινδυνεύει το σύνολο των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 να τεθεί υπεράριθμο, όταν μάλιστα η νέα κυβέρνηση πρόσφατα ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών των συναδέλφων τους επανέφερε στην εκπαίδευση από τη διαθεσιμότητα, που είχαν τεθεί από τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν αρχίσει να απογοητεύονται με όλα αυτά και επικρατεί θυμός και πικρία σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας!
Το υπουργείο την τελευταία στιγμή με προχειρότητα και προκλητική συντεχνιακή πρακτική ανακοινώνει οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. δημιουργώντας ακόμα περισσότερη σύγχυση και αποκλεισμούς ενώ τα ΠΥΣΔΕ, που  έχουν αρχίσει να εξάγουν τα κενά και πλεονάσματα με αντικρουόμενες και διασταλτικές αποφάσεις σε βάρος μας, όσο και στη ΤΕΕ σηκώνουν τα χέρια ψηλά!. Οι αιρετοί καταψηφίζουν και γι’ αυτό το γεγονός την εισήγηση της υπηρεσίας, καταγγέλλοντας τις αίολες αναθέσεις στα ΕΠΑΛ.
Συνεχίζουν οι υπηρεσίες να υπολογίζουν τις αναθέσεις μαθημάτων σε Α’ και Β’ ανάθεση στα ΕΠΑΛ και με την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α (σχετικό β), που εξ αντικειμένου έπαψε να ισχύει διότι αυτή αναφέρονταν στο παλαιό πρόγραμμα μαθημάτων που με το τέλος της σχολικής χρονιάς 2014-2015, έπαψε να ισχύει η απόφαση αυτή, όπως και οι ενσωματωμένοι πίνακες αντιστοιχιών. 
Με τις «νέες» οδηγίες (σχετικό γ) καταργείται  η   υπ’ αριθμ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 129 Β΄) του  Υ.ΠΑΙ.Θ. (σχετικό δ), που επανέφερε τα εργαστηριακά μαθήματα σε Α΄ ανάθεση στους εκπαιδευτικούς ΤΕ01, που η απόφαση αυτή τροποποίησε τη σχετική β, στο μέρος που αφορά τους εκπαιδευτικούς ΤΕ01, ενώ με έκπληξή μας βλέπουμε να διατηρείται  η απόφαση αυτή και οι πίνακες μαθημάτων που δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό πρόγραμμα!   Δηλαδή θα έχουμε δυο αντιτιθέμενες αποφάσεις για τις αναθέσεις με σκοπό να εκδιωχθούν από την ΤΕΕ οι εκπαιδευτικοί ΤΕ01 (!) 
Οι συντάκτες των οδηγιών (σχετικό γ), με τις «αλχημείες» τους  μεθόδευσαν την επαναφορά ως βασικό πυλώνα των αναθέσεων το καθεστώς Λυκουρέτζου, που είχαν συγγράψει οι ίδιοι «συρραφείς» της τωρινής Υ.Α. Την εποχή που υπερηφανεύονταν στα δημόσια κείμενά τους για τη μεγάλη τομή στην ΤΕΕ, όταν όλοι εμείς και η ΟΛΜΕ αντιδρούσαμε με πανελλαδικές κινητοποιήσεις!!! Γι’ αυτό δοθείσης της ευκαιρίας καταργούν την τροποιοιτική απόφαση αλλά όχι και την βασική που αναφέρεται στο παλαιό πρόγραμμα των ΕΠΑΛ. Αποτέλεσμα να έχουμε μια Υ.Α. για τα παλιά μαθήματα (που δεν υφίστανται) και μια για το νέο πρόγραμμα! 
Στο σημείο αυτό προκύπτουν ορισμένα εκπαιδευτικά και νομικά ζητήματα, όπως:

  1. Αφού κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή της και ισχύει (η καταδικασμένη στη συνείδηση όλων των συναδέλφων),  υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α, με βάση ποιο νομικό έρεισμα, ποια επιστημονική, παιδαγωγική και τεχνική - επαγγελματική τεκμηρίωση και ποιο όργανο εισηγήθηκε την μη αναγκαιότητα, και της  υπ’ αριθμ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α. που τροποποίησε και συμπλήρωσε την ως άνω Υ.Α. (σχετικό β), στο μέρος που αφορά τις αναθέσεις των εκπαιδευτικών ΤΕ01 και σπεύδουν με τυμπανοκρουσίες στην κατάργησής και μάλιστα δια της πλαγίας οδού με οδηγίες;  Αυτό δεν είναι συντεχνιακός ρεβανσισμός αν όχι τι είναι; Ποια η εισήγηση του ΙΕΠ στην περίπτωσηΜήπως παγίδευσαν τον αν. Υπουργό; Όπως κάνουν συνήθως;
  2. Δενκάνουν όμως καν λόγο για την απόφαση (σχετικόε) που ισχύει για τα εργαστήρια όσο ισχύει και η σχετική β), που αναφέρει ότι: «καταργείταιοποιαδήποτε ρύθμιση των σχετικών (β) και (γ), οδηγία 13 και οδηγίες 2-4-7αντίστοιχα, που προβλέπει προτεραιότητα ανάθεσης στη διδασκαλία αυτών τωνμαθημάτων στους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ ή την υποχρεωτική συμμετοχή κλάδων ΠΕόταν η διδασκαλία γίνεται από δυο (2) εκπαιδευτικούς». Γιατί δεν τηναναφέρουν και αυτή την απόφαση;  Τιεπιδιώκεται με αυτή τη μεθόδευση; Γιατί δεν την αναφέρουν και αυτή την απόφαση;  Τι επιδιώκεται με αυτή τη μεθόδευση;
  3. Στην επίδικη απόφαση, υπενθυμίζεται μόνο, ότι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α΄ ή Β΄ ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.  
  4. Ξέχασαν όμως οι συντάκτες της Υ.Α. να μας υπενθυμίσουν πως θα διασφαλιστεί αυτό «όταν στα εργαστηριακά μαθήματα (Ε), εμπλέκονται, όπως συνήθως, περισσότεροι κλάδοι του ΤΕ1, και κατά τη διάθεσή τους  στα ΕΚ και τα ΣΕ των ΕΠΑΛ;»  Πως θα εξασφαλιστεί, να μην δημιουργούνται υπερθερμίες στους μόνιμους εκπαιδευτικούς του ΤΕ01 (όπως προέβλεπε πάγια η Γ2/3325/88); Όταν τώρα η Α΄ ανάθεση περιορίζεται δραματικά στις περισσότερες ειδικότητες με κραυγαλέες των περιπτώσεων, αυτών των ΤΕ01-13 προγραμματιστών, όπου οι  αναθέσεις τους μειώθηκαν κατά 3/4 από τις αναθέσεις της εγκυκλίου (σχετικό στ) ενώ στην Γ’  τάξη δεν έχουν καθόλου ανάθεση. Και σε άλλες ειδικότητες υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα ενδεικτικά αναφέρουμε: ΤΕ01-08,10,11,12,13,14,19,.20,25,26,29,30,31 που τους δίνουν ελάχιστες  ώρες ωράριο! Ενώ σε άλλες ειδικότητες του κλάδου μας, όπως ΤΕ01-01, ΤΕ01-05, ΤΕ01-06, ΤΕ01-28 κ.α., έχουν αφαιρεθεί εργαστηριακά μαθήματα ακόμη και από τις αναθέσεις που είχαν εκδοθεί  για τη Β’ ΕΠΑΛ π.χ. ΤΕ01-06 τα PLC (σχετικό στ). Γιατί όλα αυτά;
    Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και αποκλείει από οργανική θέση τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 σε σχολική μονάδα. Εξάλλου, χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης ο εκπαιδευτικός δεν έχει την δυνατότητα ουσιαστικά να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης και διορισμού.
Απαιτούμε να εκδοθούν άμεσα νέες οδηγίες για τους ΤΕ01  για τα εξής:

  1. Όλες οι ειδικότητες του κλάδου ΤΕ01 να έχουν σε Α’ ανάθεση. όλα τα εργαστηριακά και σχεδιαστικά μαθήματα. του τομέα κάθε ειδικότητας, αδιακρίτως.  
  2. Οι ΤΕ01 να έχουν το θεωρητικό μέρος των αντίστοιχων εργαστηρίων στα μικτά μαθήματα, ως β’ ανάθεση, για παιδαγωγικούς και λειτουργικούς λόγους καθώς και για τη καλύτερη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη μέσα στο εργαστήριο.
  3. Οι εκπαιδευτικοί ΤΕ01 να διατίθενται με προτεραιότητα στα Ε.Κ. και ΣΕ των ΕΠΑΛ τουλάχιστο για μια διετία από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 
  4. Για τις αναθέσεις στα εργαστήρια, όταν εμπλέκονται περισσότεροι κλάδοι, ισχύει η  υπ’ αριθμ. 176027/Γ2/19-11-2013, με την πρόβλεψη να μην δημιουργούνται υπεραριθμίες  στους  εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01, διότι αυτοί έχουν μοναδική απασχόληση τα εργαστήρια 


                ΠΡΟΣ
1.       Αν. Υπουργό ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
      κ. Τάσο Κουράκη
     - κ. Χ. Πιλάλη
 2.  Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης
      - Τμήμα Γ’
3.  Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΥΠΟΠΑΙΘ,
      κο Λιγνό Ι.
2.       ΙΕΠ- Γραφείο έρευνας, σχεδιασμού & εφαρμογών
      Υπ. κ. Μάραντου
3.       Περ. Δ/νσεις Εκπ/σης
4.       ΔΔΕ - ΠΥΣΔΕ
5.       ΕΠΑΛ - ΕΚ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΑΔΕΔΥ - ΟΛΜΕ - ΟΛΤΕΕ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ