Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

«Μετατάξεις εκπαιδευτικών ΔΕ1 στον κλάδο ΤΕ1»ΠΡΟΣ
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γραφείο κ. Υπουργού
2) Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης
Τμήματα: Γ’- Δ΄- Β’
3) Δ/νση ΤΕΕ
Υπόψη: κ. Μουστάκα
4) ΚΥΣΔΕ – Πρόεδρο, Μέλη, Αιρετοί
5) ΙΕΠ
Υπόψη κ. Π. Χαραμή Αντιπροέδρου
6) Πρόεδρο ΑΣΠΑΙΤΕ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΛΜΕ, ΕΠΑΛ & Ε.Κ.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10/16 - ΑΘΗΝΑ 1-8-2016
Πληροφορούμαστε ότι το ΚΥΣΔΕ για τυπικούς λόγους δεν έκανε δεκτές τις αιτήσεις συναδέλφων μόνιμων του κλάδου ΔΕ1, που ζητούν να μεταταγούν στον κλάδο ΤΕ1.
Ο λόγος της απόρριψης των αιτήσεων που προβλήθηκε από την διοίκηση είναι η έλλειψη παιδαγωγικής επάρκειας, προσόν που δεν ήτο απαραίτητο για τον διορισμό τους...

ως ΔΕ1 και για τον λόγο αυτό αρκετοί εξ αυτών είχαν μεταταγεί στον κλάδο ΤΕ1, με ελλιπή προσόντα κατ’ αναλογία της παρ. 17, άρθρο 14 του Ν.1566/85, έως ότου αποκτήσουν το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ.
Είναι γνωστό ότι οι συνάδελφοι αυτοί κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων υπηρετούν σε οργανικές θέσεις ΔΕ1 (τεχνιτών-Αρχιτεχνιτώνν) στα ΕΠΑΛ και η συμμετοχή τους στην διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων είναι ουσιαστική και σε πολλές περιπτώσεις καθοριστική.
Παράλληλα τους έχει αναγνωριστεί η δεύτερη ειδικότητα στον κλάδο ΤΕ1 με αποφάσεις των Περιφερειακών Δ/ντών. Στις περιπτώσεις αυτών των συναδέλφων ουσιαστικά δίδεται η δυνατότητα να διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητάς τους κλάδου ΤΕ1, (υπάρχουν μεγάλα κενά στα ΕΚ), αφού κατέχουν το πτυχίο σχολών εργοδηγών και τριετή επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου του κλάδου που υπηρετούν. Πρέπει να γίνει γνωστό ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν αρκετά χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ενώ δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν την παιδαγωγική επάρκεια χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά λόγω έλλειψης προγραμμάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ!
Θα πρέπει το Υπουργείο παιδείας γι’ αυτές τις περιπτώσεις να προβεί σε εφάπαξ ρύθμιση, που να δίδει οριστική λύση στην κατηγορία των συναδέλφων ΔΕ1, μετατάσσοντας τους οριστικά στον κλάδο ΤΕ1 (σε προσωποπαγείς θέσεις) στα σχολεία που υπηρετούν. Σήμερα προέχει η κάλυψη των κενών σε εργαστηριακό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, διότι αρκετοί συνάδελφοι του κλάδου ΤΕ1 έχουν συνταξιοδοτηθεί, και υπάρχουν ΕΠΑΛ-ΕΚ που δεν υπηρετεί ούτε ένας εργαστηριακός εκπαιδευτικός. Σε πολλές ειδικότητες δεν μπορούν να τοποθετηθούν υπεύθυνοι εργαστηρίων, όπως στα εργαστήρια κομμωτικής, εξειδικευμένων τεχνικών ειδικοτήτων κ.α. ελλείψει εκπαιδευτικών της αυτής ειδικότητας.
Παράλληλα δεν δίδονται τα οργανικά ή λειτουργικά κενά του κλάδου ΤΕ1, από τα ΕΠΑΛ και τις ΔΔΕ στο ΚΥΣΔΕ με αποτέλεσμα, εκτός ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν οι εναπομείναντες μόνιμοι συνάδελφοι, δεν προσλαμβάνονται πλέον (κακώς) αναπληρωτές ΤΕ1 από τους πίνακες, που υπάρχουν διαθέσιμοι και κατέχουν πάνω από 24 μήνες διδακτική προϋπηρεσία.
Η αξιοποίηση αυτού του έμπειρου εκπαιδευτικού, τεχνικού προσωπικού θα είναι προς όφελος της παρεχόμενης ΤΕΕ στους μαθητές και είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα, και δεν νοείται να είναι «παροπλισμένο», εκτός της διδακτικής εργαστηριακής διαδικασίας και όλων των υπολοίπων ουσιαστικών θεσμικών διοικητικών λειτουργιών του σχολείου, που πρέπει να συμμετέχουν. Οι τεχνικοί εκπαιδευτικοί δεν είναι για «αγγαρείες» αλλά να διδάσκουν γνώσεις και δεξιότητες στους αυριανούς επαγγελματίες.

Ζητάμε:
1) Την μετάταξη όλων των ΔΕ1 που έχουν τα προσόντα στον κλάδο ΤΕ1, στα σχολεία που υπηρετούν και λειτουργεί η ειδικότητά τους.

2) Άμεσα νομοθετική ρύθμιση μετάταξης σε προσωποπαγείς οργανικές θέσεις στον κλάδο ΤΕ1, όλων των μόνιμων συναδέλφων ΔΕ1, στα ΕΠΑΛ - Ε.Κ. που υπηρετούν σήμερα, διότι δεν τους δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να αποκτήσουν το Παιδαγωγικό πτυχίο, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν υπηρεσιακά, ως μόνιμοι υπάλληλοι.
 

3) Να ανοίξουν τμήματα ετήσιας Παιδαγωγικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης και για τους εκπαιδευτικούς ΔΕ1 στην ΑΣΠΑΙΤΕ, από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για να καλυφθεί το κενό αυτό στα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ