Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

«ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΕ & ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1»


ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Υπουργό κ. Αριστείδη Μπαλτά
2. Αναπληρωτή υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Γεν. Γραμματέα Υπουργείου
κ. Δημ. Χασάπη
Α. Παπανδρέου 37 151 80, Μαρούσι
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ: «ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΕ & ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1»
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Με την ανάληψη των καθηκόντων σας θα διαπιστώσατε τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, τόσο σε διοικητικό όσο και εκπαιδευτικό επίπεδο στη ΤΕΕ. 
Με το παρόν σας θέτουμε τα άμεσα και επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) και ιδιαίτερα η εργαστηριακή εκπαίδευση καθώς και κάποιες πρώτες σκέψεις των εκπαιδευτικών του κλάδου μας [ΤΕ1], που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ και...
ΕΠΑΣ. Περισσότερα προβλήματα και η άμεση αντιμετώπισή τους στην γενικότερη διάστασή τους, θεωρούμε ότι σας έχουν γνωστοποιηθεί πρόσφατα από την ΟΛΜΕ. Αυτά δημιουργήθηκαν από την πολιτική των κυβερνήσεων, των πολιτικών της ΕΕ και του ΔΝΤ, όπου οξύνθηκαν με την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και των εφαρμοστικών νόμων, που έφεραν την ανθρωπιστική κρίση και το μαύρο στην κοινωνία και στην εκπαίδευση (περικοπές δαπανών, διαθεσιμότητες – απολύσεις, κλείσιμο και συγχώνευση σχολείων, προώθηση αξιολόγησης, επιδείνωση εργασιακών σχέσεων, νέος νόμος  για το λύκειο και την επαγγελματική εκπαίδευση, και την κατάρτιση-μαθητεία, αντιδραστικού πειθαρχικού δικαίου με την κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας κ.λπ.).
Α] ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Σε ομηρεία βρίσκονται εδώ και 19 μήνες 1625 εκπαιδευτικοί 50 ειδικοτήτων της ΤΕΕ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από τις 22 Ιουλίου 2013.
Ζητάμε:
1. Επανασύσταση των τομέων και των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν με το ν. 4186/13,  ώστε να τοποθετηθούν άμεσα οι συνάδελφοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, στα σχολεία που υπηρετούσαν και με ότι ίσχυε πριν εργασιακά και υπηρεσιακά.
2. Επαναφορά των ειδικοτήτων του κλάδου ΤΕ1 (εργαστηριακών ειδικοτήτων), που καταργήθηκαν ήτοι: ΤΕ1.08, ΤΕ1.09, ΤΕ1,10, ΤΕ1.11, ΤΕ1.12, ΤΕ1.14.  ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ1.25, ΤΕ1.26, ΤΕ1.29, ΤΕ1.30 και ΤΕ1.31
3. Επαναφορά του κλάδου ΔΕ01 όλων των ειδικοτήτων, που καταργήθηκε και ένταξή των συναδέλφων άμεσα στην εργαστηριακή εκπαίδευση.
4. Ολοκλήρωση των αναθέσεων των διδασκόμενων μαθημάτων και εργαστηρίων στη Γ΄ΕΠΑΛ (νέου προγράμματος) σε όλες ττις ειδικότητες των διαφορετικών κλάδων της ΤΕΕ.
5. Τροποποίηση-βελτίωση των υπαρχόντων αναθέσεων της Β’ ΕΠΑΛ, για την άρση αδικιών, παραλήψεων, λαθών από το ΙΕΠ, στην απόδοση της 1ης ανάθεσης σε αρκετές ειδικότητες του κλάδου ΤΕ01, όπως και σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών (σας επισυνάπτουμε την πρότασή μας)    

Β]  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   
1] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1
Στην εργαστηριακή εκπαίδευση της ΤΕΕ δεν μπορεί να υπάρξει καμία μονοπρόσωπη αξιολόγηση, έστω και για καθαρά ενισχυτικούς παιδαγωγικούς λόγους, από τη φύση και τον βαθμό δυσκολίας των εργαστηρίων. Ο κλάδος ΤΕ1, που σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.1566/85 είναι ο βασικός συντελεστής (από την ίδρυση της ΤΕΕ), στη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων στα σχολικά εργαστήρια, έχει αποκλειστεί από τη δυνατότητα συμμετοχής του, στις επιλογές Σχολικών Συμβούλων,  και μάλιστα με μια οριζόντια αντίληψη «υποβιβασμού» των συναδέλφων του κλάδου μας. Αποτέλεσμα στα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ να μην υπάρχουν σχολικοί σύμβουλοι.
Για τα εργαστηριακά μαθήματα έχουμε την πεποίθηση ότι είναι αναγκαίο να καθιερωθεί η συλλογική-διακλαδική γραμματεία στήριξης και καθοδήγησης των εργαστηριακών μαθημάτων με διεπιστημονικά και Παντεχνικά χαρακτηριστικά σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. 
          2] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
α) Η δραματική και συνεχής μείωση δαπανών, η μεγάλη μείωση του αριθμού των εργαστηριακών εκπαιδευτικών κατά -50%, η ανάγκη προσδιορισμού των νέων εργαστηριακών καθηγητών, η μη πρόσληψη αναπληρωτών ΤΕ1, παρά τη μακροχρόνια εμπειρία τους και τις ανάγκες στα σχολικά εργαστήρια, οξύνουν τα διαλυτικά φαινόμενα στην ΤΕΕ.
β) Οι υπηρεσίες εξαφανίζουν τα κενά του κλάδου ΤΕ1 στα εργαστήρια, με αμφίσημες δικαιολογίες και με διάφορα τεχνάσματα τελικά επιβάλουν μια εικονική πραγματικότητα στα σχολικά εργαστήρι π.χ. ΔΙΔΕ Κέρκυρας, Αθήνας-Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Μακεδονία κ.α. Με αποτέλεσμα να επικρατεί ένας ανορθολογισμός στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και παράλληλα να ακυρώνουν με αυτές τις μεθοδεύσεις, το δικαίωμα δημοσίων υπαλλήλων για υπηρεσιακές μεταβολές, όπως μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π.   

Γ] ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
-          Στη δευτεροβάθμια ΤΕΕ επιβάλλεται ένας δομικός σύγχρονος επανασχεδιασμός τόσο σε επίπεδο οργανωτικό-διοικητικό όσο και στο περιεχόμενο εκπαίδευσης της νέας γενιάς. Ύπαρξη άμεσα κεντρικής διεύθυνσης σπουδών και προγραμματισμού της ενιαίας δευτεροβάθμιας εκπ/σης (γενικής και τεχνικής παιδείας). Κατάργηση του αδιαφανούς και γραφειοκρατικού ΙΕΠ με την ύπαρξη αξιόπιστου φορέα παιδαγωγικής έρευνας, τεκμηρίωσης και καθοδήγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αποκεντρωμένη και συλλογική οργάνωση και εκπροσώπηση.
-          Επαναθεμελίωση της ΤΕΕ στην προοπτική του 12χρονου Πολυτεχνικού Δημόσιου Δωρεάν Σχολείου με σύγχρονα προγράμματα σπουδών-ΟΧΙ σχολεία ελιτ τύπου Προτύπων-πειραματικών ή Πολυκλαδικού Λυκείου.
-          Σε κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης να υπάρχει υπεύθυνος συντονιστής με ουσιαστικές αρμοδιότητες εποπτείας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολείων της ΤΕΕ.   
-          Στήριξη και διεύρυνση χρειάζεται η νυχτερινή τεχνική εκπαίδευση για εργαζόμενους μαθητές χωρίς εμπόδια και τεχνάσματα του τύπου ότι οι απόφοιτοι Λυκείου, που θέλουν να αποκτήσουν κάποια ειδικότητα θα πρέπει να παρακολουθήσουν ξανά τα μαθήματα γενικής παιδείας.
-          Συγκρότηση ανοιχτών παιδαγωγικών ομάδων από μάχιμους τεχνικούς εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ για τη συγγραφή σύγχρονων τεχνικών βιβλίων, ντοσιέ-ασκήσεων εργαστηρίων κ.α. εκπαιδευτικών έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, όπως και του καθορισμού των προδιαγραφών εργαστηριακού εξοπλισμού και εποπτικών μέσων, καθώς και Διαδραστικές Δικτυακές εκπαιδευτικές Πλατφόρμες  για την αποφυγή της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, που έγινε όλα αυτά τα χρόνια από τη προμήθεια εργαστηριακού  εξοπλισμού ο οποίος μάλιστα δεν χρησιμοποιείται…
-          Δημιουργία εργαστηρίων σύγχρονης τεχνολογίας με τις ανάλογες εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικοτήτων των Μεταλικειακών Σχολικών Εκπαιδευτικών Κέντρων σε κάθε ΔΙΔΕ, για εξάσκηση των μαθητών ΤΕΕ και τον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών της Γ’ τάξης Γ/σίου     
  
Δ] Διεκδικούμε-Προτείνουμε:
1.   Το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΛ) με σύγχρονα προγράμματα – Θεωρίας και Πράξης, χωρίς συντεχνιασμούς, αποκλεισμούς κλάδων και ειδικοτήτων, ούτε υποβιβασμούς μαθημάτων και δεξιοτήτων (θα καταθέσουμε συνολική πρόταση δοθείσης της ευκαιρίας), που να καλύπτουν όλο το φάσμα των επιστημών της τεχνολογίας και των τεχνικών δεξιοτήτων, σύγχρονη  και με επάρκεια εργαστηριακή υποδομή σε κάθε σχολείο. Η δομή του σχολείου αυτού ως προς το περιεχόμενό του μπορεί να διαφοροποιείται (θα περιλαμβάνει παραγωγικούς τομείς και ειδικότητες εντός του σχολείου) με μαθήματα επιλογών στην ενιαία δομή με εσωτερικές διαδρομές για διέξοδο σε σπουδές σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ ή το Μεταλυκειακό ΣΕΚ.
2.   α) Μεταλυκειακά Σχολικά Εκπαιδευτικά Κέντρα ειδίκευσης, επαγγελματικής επανειδίκευσης και εξειδίκευση, όπου θα υπάγονται αποκλειστικά ως εκπαιδευτική δομή του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με ανοιχτό ακαδημαϊκό πρόγραμμα πρακτικών ασκήσεων εντός του κέντρου(work training ανοιχτής εισόδου-εξόδου). Το επίπεδο του προγράμματος θα διευρύνει το φάσμα των εξειδικευμένων δεξιοτήτων των ειδικοτήτων του Πολυτεχνικού Λυκείου σε σχέση με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων της παραγωγικής οικονομίας. Οι τομείς και ειδικότητες πρέπει να σχεδιαστούν εξαρχής υπέρ μιας εθνικής ανάπτυξης στη βιομηχανική τεχνολογία και σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της πραγματικής οικονομίας.
β) Το Μ-ΣΕΚ θα πρέπει να είναι ενταγμένο στο δίκτυο της ενιαίας δημόσιας δωρεάν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ και θα αξιοποιούνται οι υποδομές των σχολών ΟΑΕΔ, Ναυτικών σχολών κ.α. σε όλη τη χώρα για τον σκοπό αυτό, όπου χρειάζεται.   
γ) στα Μ-ΣΕΚ εντάσσονται τα ΙΕΚ με το νέο πρόγραμμα και τη δομή.
3. α) Παράλληλα με το ΕΠΛ για ένα εύλογο μεταβατικό στάδιο μπορούν να λειτουργούν κύρια σε αστικά κέντρα Δημόσιες Σχολές Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΔΣΤΕ) ως εκπαιδευτική δομή (με φοίτηση 2-3 χρόνια ανάλογα την ειδικότητα) στο τυπικό σύστημα της β/θμιας ΤΕΕ.   
β) Στις ΔΣΤΕ οι περισσότερες ειδικότητες θα αντιστοιχούν με τις  άμεσες ανάγκης της περιοχής στα πλαίσια με τους γενικότερους εθνικούς και περιφερειακούς σχεδιασμούς της χώρας.
γ) Για την ανάπτυξη άμεσα των ΔΣΤΕ μπορεί να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές του υπουργείου παιδείας και τον ΟΑΕΔ. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης καταργούνται, όπως και η μαθητεία σε κάθε μορφή και επίπεδο εκπαίδευσης.
δ) Στις εργαστηριακές υποδομές των Μ-ΣΕΚ εκπαιδεύονται οι μαθητές όλων των τύπων σχολείων της ΤΕΕ. 
ε) Από τις  ΔΣΤΕ να υπάρχει η δυνατότητα διεξόδου των μαθητών προς το Πολυτεχνικό Λύκειο ή στα ΣΕΚ, ανάλογα με την ειδικότητα και τα έτη φοίτησης τους στη τεχνική σχολή.    

Ε] Τα επείγοντα αιτήματά μας είναι τα παρακάτω:
·                     Καμιά συγχώνευση – κατάργηση σχολείου.
·                     Ανώτερο όριο 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 8 έως 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια ανάλογο με το εργαστήριο και τον βαθμό δυσκολίας και την επικινδυνότητα.
·                     Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση απ’ ευθείας των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΕΚ για την ουσιαστική αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων τους, τη βελτίωση της λειτουργίας τους, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών, σίτιση, ασφάλιση – υγείας - μεταφορά των μαθητών μας.
·                     Να καλυφθούν όλα τα κενά του κλάδου ΤΕ1 στα εργαστήρια των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ από τους εναπομείναντες εκπαιδευτικούς στους πίνακες των αναπληρωτών που τους έχουν «φρακάρει» οι γραφειοκράτες σκόπιμα ή μη!
·                     Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών και ειδικά των νεότερων. Αναπλήρωση των απωλειών που είχαν οι εκπαιδευτικοί από τις μνημονιακές πολιτικές.
·                     Άμεση κατάργηση των νόμων για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο (ν. 4093/12 και 4057/12), και την άμεση αναστολή των υποχρεωτικών αργιών που έχουν επιβληθεί σε συναδέλφους και μάλιστα πριν την τελεσιδικία της κάθε υπόθεσης.
·                     Να διασφαλιστεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο και προβλεπόμενο από διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας – τεκμήριο της αθωότητας.
·                     Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί βασικό όργανο διοίκησης. Επιλογή Δ/ντών κ.α. οργάνων της σχολικής μονάδας από τον Σύλλογο των διδασκόντων.
·                     Σταμάτημα κάθε συνδικαλιστικής και αυθαίρετης εκδικητικές διώξεις συναδέλφων
·                     από τη διοίκηση.
·                     Να γίνονται μόνο εθελοντικές μετατάξεις και μεταθέσεις...
·         Κατάργηση των μνημονιακών Υπηρεσιακών Πειθαρχικών Συμβουλίων και να επανέλθουν όλες οι υποθέσεις στα ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ,
·         Η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, να είναι με αυξημένη αναλογία, εκφράζοντας έτσι την αντίληψη των εργαζόμενων (εκπαιδευτικών κλπ) και για την λειτουργικότητα των αποφάσεων.
  • Να ξεκινήσει επιτέλους το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ1 σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 και με κάποιες βελτιώσεις σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (θα καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση).
Υ.Γ. Με το παρόν το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ ζητάει  συνάντηση με την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους συνεργάτες των κ.κ. Υπουργών-υπευθύνων για τα θέματα της ΤΕΕ - για να εκθέσουμε ποιο ειδικότερα τα θέματα για την πολυπόθητη αναβάθμιση της πολύπαθης ΤΕΕ.

1 σχόλιο:

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ