Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας δεν εφαρμόζει τις Υ.Α. για τις αναθέσεις των ΤΕ01 !!!


Αριθ. Πρωτ. 54/29-1-2014
                             ΠΡΟΣ
1.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
-       Γραφείο κ. Υπουργού
2.    ΥΦ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
-          Πρόεδρο ΙΕΠ
-          Ειδικό Γραμματέα
-          Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
-          ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Δ’
3.    ΠΥΣΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
-          Αιρετούς του ΠΥΣΔΕ
4.    4ο Εσπ. ΕΠΑΛ Βόλου
5.    2ο ΣΕΚ Βόλου
6.    Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
ΚΟΙΝ: ΕΛΜΕ Μαγνησίας 
ΘΕΜΑ: «Μη ανάθεση μαθημάτων Μυλωνά Γεωργου, Κλάδου ΤΕ01-02, του 4ου εσπ. ΕΠΑ.Λ Βόλου - ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας»
Το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας μας έχει απασχολήσει επανειλημμένα, όσον αφορά την επιλεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας, όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων των συναδέλφων μας ΤΕΙ των ΕΠΑΛ της περιφέρειάς του.  Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώνουμε ότι και στην περίπτωση του συναδέλφου Μυλωνά Γιώργου ΤΕ01-02 του 4ου εσπερινού ΕΠΑΛ Βόλου συνεχίζει ακόμη να μην εφαρμόζει εκτός του άρθρο 14 Ν. 1566/85 αλλά ούτε και την πρόσφατη Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013 (ΦΕΚ 129 Β’), που ανατίθενται μαθήματα σε 1η ανάθεση στους......
εργαστηριακούς καθηγητές του κλάδου ΤΕ01, όλων εκείνων των μαθημάτων που αναφέρονταν σε 2η ανάθεση των 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. και  119052/Γ2/17-09-2008 εγκύκλιος ΥΠΔΒΜΘ!
Με την τροποποίηση της σχετικής απόφασης (118842/Γ2/17-09-2008) και η επαναφορά της 1ηςανάθεσης στους ΤΕ01 υποχρεώνει τα όργανα διοίκησης, στα πλαίσια αυτής καθώς και της πρόσφατα η εγκύκλιος 176027/Γ2/19-11-2013 του υφυπουργού παιδείας, όπου κατάργησε την προτεραιότητα και την υποχρεωτική συμμετοχή των ΠΕ στα εργαστήρια, που προέβλεπαν οι οδηγίες 199052/Γ2/2008 και 127070/Γ2/08 ΥΠΕΠΘ, να αναθέτουν στους συναδέλφους ΤΕ01 τα εργαστηριακά μαθήματα σε 1η ανάθεση κάτι που στο ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας δεν γίνεται!
Με την εγκύκλιο εγκύκλιο 176027/Γ2/19-11-2013 μη ισχύουσες θεωρούνται ιδίου περιεχομένου  ρυθμίσεις όποιων άλλων εγκυκλίων ή οποιασδήποτε ονομασίας δημοσίων εγγράφων που ενδεχομένως εξακολουθούν και σήμερα να αναπαράγουν εσφαλμένα το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την έκδοση της 7980/2013 Υ.Α. ισχυροποιώντας το άρθρο 14 του Ν. 1566/85.
Με τον τρόπο αυτό η πολιτική ηγεσία καθώς και τα αρμόδια υπηρεσιακά και παιδαγωγικά όργανα του Υπουργείου Παιδείας επιβάλουν την πάγια νομοθεσία στη δημόσιο που διασφαλίζεται η οργανική μας θέση και η  συνέχεια στην εργασία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικών εργαστηρίων κλάδου ΤΕ01 και υπευθύνων εργαστηρίων άρθρου 14 Ν. 1566/85, μοναδική  διδακτική απασχόλησή μας. Σε αντίθετη περίπτωση  η θέση μας γίνεται ανίσχυρη ένεκα κάθε άλλου συναδέλφου που εμπλέκεται στο εργαστήριο και βρίσκεται πρόσκαιρα η μη στο ίδιο σχολείο.
Στην περίπτωσή του συναδέλφου μας Μυλωνά Γιώργου του 4ο εσπερινού ΕΠΑΛ Βόλου, όσον αφορά τον προσδιορισμό των κενών και πλεονασμάτων κακώς δεν αναθέτουν τα εργαστήρια του Μηχανολογικού τομέα στον εργαστηριακό εκ του νόμου συνάδελφο στο σχολείο που ανήκει οργανικά και τοποθετούν στα εργαστήρια μόνο συναδέλφους ΠΕ ενώ ο εργαστηριακός καθηγητής ασκεί χρέη γραμματέα στο Μουσικό σχολείο Βόλου!
Θεωρούν (κακώς) ότι πλεονάζει ο συνάδελφος  (ο μοναδικός εργαστηριακός εκπαιδευτικός ΤΕ01-02 που υπηρετεί οργανικά στο 4ο εσπερινό ΕΠΑΛ) ν και ότι πρέπει αυτός να κριθεί ως υπεράριθμος συγκρινόμενος μάλιστα για τα εργαστήρια με συνάδελφο θεωρητικών μαθημάτων ΠΕ.  
Στην περίπτωση αυτή καταστρατηγείται η Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013, που ρητός αναφέρει την αντιστοιχία ειδικότητας εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 με  προτεραιότητα. Στην περίπτωση της εφαρμογή των Π.Δ. 50 και 100, αυτή περιορίζεται με προτεραιότητα μεταξύ των συναδέλφων του ιδίου κλάδου και ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013. Η εξαγωγή κενών και πλεονασμάτων στα εργαστηριακά μαθήματα αυτά υπολογίζονται αρχικά στον κλάδο ΤΕ01 και ΟΧΙ σε σύγκριση με τα χρόνια υπηρεσία άλλων συναδέλφων κλάδων ΠΕ, που ναι μεν εμπλέκονται στη διδασκαλία εργαστηρίων, για συμπλήρωση ωραρίου, όχι όμως υποχρεωτικά και με προτεραιότητα, όπως γινόταν πριν της Υ.Α. 7980/2013. Η κακή εφαρμογή των ανωτέρω Υ.Α. που ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται από τα υπηρεσιακά όργανα, που δυστυχώς για τη ΔΔΕ Μαγνησίας δεν ισχύουν… εκτός της αδικίας στον συνάδελφο και σε κάθε άλλη περίπτωση αντίστοιχης αντιμετώπισης, εγείρουν πλείστα εκπαιδευτικά, υπηρεσιακά και νομικά επίδικα ζητήματα.
Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη πολλών συναδέλφων μας στην συγκεκριμένη ΔΔΕ ότι διαχρονικά υπάρχει και λειτουργεί ομάδα συντεχνιακής πίεσης και δεδομένης της ελλιπούς ενημέρωσης των οργάνων διοίκησης στα θέματα της ΤΕΕ και επιβάλλουν τη θέλησή τους αξιοποιώντας κάθε φορά και τις διάφορες θεσμικές θέσεις τους.
Η διοίκηση πρέπει να γνωρίζει ότι ο κλάδος ΤΕ01 δεν έχει το σύνολο των αναθέσεων του κάθε τομέα ειδικοτήτων, όπως οι συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ, παρά μόνο «περιοριζόμαστε» στα καθαρά εργαστηριακά μαθήματα και άρα δεν μπορεί να γίνει ούτε και ισομερή κατανομή που προβλέπει Αρ.Πρωτ.     70607/Δ2 /  23/05/2013 σε όλους τους κλάδους
Σε αντίθετη περίπτωση εάν δεν προβλέπονταν τα παραπάνω (που ίσχυαν πριν την Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013) οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 όλων των ειδικοτήτων θα έβγαιναν εκ προοιμίου πλεονάζοντες δηλαδή στη διαθεσιμότητα λόγω νη διδακτικού αντικειμένου κάτι που ο κ. Υπουργός Παιδείας  απέτρεψε με την Υ.Α.
Το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ απαιτεί την επανεξέταση της υπόθεσης του συναδέλφου  Μυλωνά Γιώργου ΤΕ01-02 του 4ου εσπ. ΕΠΑΛ Βόλου και να γίνει δεκτή η από 16-12-2013 ένστασή του με αριθ. Πρωτ. ΠΥΣΔΕ 1557/16-12-2013. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας, όπως παραστούμε κατά την εκδίκασή της
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ενεργήσει άμεσα και να αποδοθούν ευθύνες αν υπάρχουν σε κάθε κατεύθυνση, διότι αυτή η παρελκυστική τακτική κάποιων παραγόντων υποβαθμίζει την ΤΕΕ και ταλαιπωρούνται άδικα συνάδελφοι ενώ η εργαστηριακή εκπαίδευση βρίσκεται στη δίνη των συντεχνιακών δυνάμεων που στην περιοχή «καλά» κρατούν.
Ζητάμε από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας να ασχοληθεί σοβαρά με το όλο θέμα και να αποκαταστήσει επιτέλους τη νομιμότητα και να ξεβολέψει κάποιους που κρύβονται στην εσπερία με ασάφειες και αίολα προσχώματα σε βάρος αυτών που έστησαν εκ του μηδενός τα σχολικά εργαστήρια στη Μαγνησία και αποχωρούν πικραμένοι από όλα αυτά που γίνονται στη ΤΕΕ.
Απαιτούμε την άμεση εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τους εκπαιδευτικούς Κλάδου ΤΕ01 και την αποκατάσταση υπηρεσιακά του συναδέλφου μας Μυλωνά Γιώργου ΤΕ01-02 του 4ου εσπ. ΕΠΑΛ Βόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ