Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΤΕΕΜ για την ΤΕΕ (6-3-2016)


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (6-3-2016)
(Για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση)
Ο όποιος σχεδιασμός της ΤΕΕ δεν πρέπει να είναι υπόθεση μόνο κάποιων προτάσεων μιας υποομάδας του ΙΕΠ, αλλά μια συνολική πολιτική παρέμβαση ανόρθωσης της εθνικής οικονομικής, βιομηχανικής κ.λ.π. παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με επίκεντρο την Τεχνική Επαγγελματική Εκπ/ση και...
όχι μόνο.  
Τα προγράμματα, που προωθούν για το ΕΠΑΛ (Θεωρίας και Πράξης!), για μια ακόμη φορά οι «ειδικοί» του ΙΕΠ, που θα είναι περίπου, όπως αυτών των ΕΠΛ, όπως διατείνονται δεν είναι τίποτε άλλο από την ολοκλήρωση της «προσπάθειας» κατάργησης της τεχνικής εκπαίδευσης και του εξοστρακισμού της απόκτησης επαγγελματικής και τεχνικής ειδικότητας από την Λυκειακή βαθμίδα εκπ/σης. Με σαφή στόχο η όποια ειδίκευση να δίδεται σε επίπεδο κατάρτισης για την προσαρμογή των δεξιοτήτων στις ευέλικτες μορφές παραγωγής και του περιορισμού του πεδίου των επαγγελματικών δικαιωμάτων, παραπέμποντάς μας στον μεσαίωνα με την μαθητεία.
Βασικό χαρακτηριστικό τη δομής της ΤΕΕ που θέλουν να «στήσουν» οι δανειστές στη χώρα μας θα είναι απλά η πληροφόρηση για την τεχνολογία, που θα λανσάρουν οι χορηγοί και οι πολυεθνικές, και περισσότερο θα μοιάζει με μάθημα ενημέρωσης καταναλωτών και όχι ειδίκευσης τεχνικών, που θα μπορούν να ασκούνται στην κατασκευή-επισκευή των τεχνολογικών εφαρμογών. Η εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο εκδιώχνεται με σαφής υποβιβασμό των δεξιοτήτων, της ειδικότητας και του πτυχίου καθώς και των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
Οι αντίστοιχες ειδικότητες που θα υπάρχουν σε μικρότερο αριθμό με τομείς διευρυμένου τύπου οδηγεί στις παραπάνω διαπιστώσεις μας. Ενισχύονται τα δίκτυα της κατάρτισης κυρίως σε τομείς των υπηρεσιών με βάση τον άνθρωπο καταναλωτή και λιγότερο των βιομηχανικών ειδικοτήτων, για να έχουν «απασχόληση» και οι νέοι σχολάρχες που θα μπουν στο χώρο, βλέπε ΜΚΟ, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ κ.α.. Ο περιορισμένος αριθμός τεχνικών μαθημάτων και εργαστηρίων στην Α’ και Β’ τάξη ΕΠΑΛ οδηγεί στην ενίσχυση των δικτύων κατάρτισης μετά το Λύκειο και την παραμονή των νέων στους πίνακες των καταρτιζόμενων και όχι των ανέργων. Μεταβιβάζεται έτσι η απόκτηση δεξιοτήτων των ειδικοτήτων μετά το ΕΠΑΛ, όπου είναι φύση αδύνατο ένας ακαδημαϊκός πολίτης να θέλει να γυρίσει πίσω για να αποκτήσει τις δεξιότητες, που θα έπρεπε να κατείχε από μικρότερη ηλικία ώστε με κάποια ειδίκευση να μπορεί να ασκήσει άμεσα κάποιο επάγγελμα. Για το λόγο αυτό το μεταλυκειακό έτος μαθητείας ή ειδίκευσης, όπως θέλουν και ας το πουν θα είναι θνησιγενές. Το παράδειγμα του 4ου έτους μετά το Πολυκλαδικό, όπου είναι γνωστό ότι δεν λειτούργησε σχεδόν κανέναν τμήμα, πόσο δε τώρα, όταν θα λειτουργούν παράλληλα τα Κολέγια επιπέδου 6, τα ΙΕΚ, ΚΕΚ, και διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Με τα μεταδευτεροβάθμια δίκτυα κατάρτισης, περί αυτού πρόκειται, στοχεύουν  στη κατάργηση των περισσοτέρων ΤΕΙ και ένα μικρό μόνο μέρος τους να ενταχθεί στην Τεχνολογική Πανεπιστημιακή εκπαίδευση ως ΑΕΙ
Το επίπεδο των διαχειριστικών προτάσεων του ΙΕΠ για τη σημερινή κατάσταση στην ΤΕΕ περιορίζεται περίπου στην αλλαγή του κανονισμού των Ε.Κ., την επαναφορά του υποχρεωτικού 6μήνου της μαθητείας στα ΙΕΚ, στην διατήρηση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και σε επιθυμίες που θα θεσπιστούν από κάποιους άλλους! Εξυπηρετήσεις εφήμερες και έξω από την ουσία των προβλημάτων της ΤΕΕ.
Η αλήθεια όμως είναι άλλη και την κρύβουν.
Το νέο δόγμα στους «αξιωματούχους» είναι πλέον η μαθητεία. Προαπαιτούμενο του μνημονίου που δεν τους ενοχλεί. Η καθιέρωση της αναχρονιστικής μαθητείας στην β’θμια ΤΕΕ, για πρώτη φορά, μέσα σε συνθήκες υψηλής ανεργίας, ενώ οι μαθητευόμενοι θα αναγκαστούν να καλύψουν κενές θέσεις εργαζομένων και αντί να ασκηθούν στα σχολεία για να αποκτήσουν επαγγελματικές εμπειρίες, έτσι θα γίνουν άμισθοι εργαζόμενοι! Στο σημείο αυτό δεν αφορά την πολιτεία η πρώιμη εργασία παρά μόνο η εκμάθηση κάποιου επαγγέλματος στην λυκειακή βαθμίδα βλάπτει τους νέους; 
Στρατηγικός τους στόχος για να εφαρμοστεί κατά τον καλύτερο τρόπο το πιο βασικό προαπαιτούμενο, είναι η ακόμη μεγαλύτερη μείωση των δαπανών για την εκπ/ση (γιατί η ΤΕΕ όπως όλοι γνωρίζουν, έχει υψηλό κόστος λειτουργίας) είναι να μεταφερθεί εκτός τυπικής εκπαίδευσης,, όπου η μνημονιακή κυβέρνηση, δεν θα έχει καμιά συνταγματική υποχρέωση να την υποστηρίζει και να την χρηματοδοτεί. Και βέβαια ταυτόχρονα χαρίζει όλους τους τομείς και τις ειδικότητες, αποκλειστικά στην ιδιωτική κατάρτιση, βλέπε ΕΣΠΑ 2016-2021 ! 
 Αυτή τη συσκευασία προφανώς λανσάρει η υποομάδα με το άνευρο και ουδέτερο κείμενο, που δημοσίευσαν αλλά με σαφή γραμμή υπέρ της γενικευμένης κατάρτισης (στα πλαίσια της συμφωνίας της Λισσαβόνας), που η γερμανική ελίτ επιβάλει σε όλα τα συστήματα μαθητείας στην Ευρώπη.
Το πόρισμα της υποεπιτροπής του ΙΕΠ (αλήθεια με ποια κριτήρια ορίστηκε;) για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (καταργούν το Τεχνική από το λεκτικό του τίτλου της ΤΕΕ), φάνηκε σαν να διαβάζει κανείς κείμενα του υπουργείου εποχής Διαμαντοπούλου.
Γίνεται μια προσπάθεια να συνταιριάξουν στόχους και προτάγματα του κινήματος με τις απαιτήσεις των δανειστών σε ένα νέο περιβάλλον για την δευτεροβάθμια ΤΕΕ, που ναι μεν στον ΟΑΕΔ έχει εφαρμοστεί από το 1955, στο υπουργείο παιδείας η κατάρτιση και η μαθητεία θα διαλύσουν το θεσμό του σχολείου ενώ η απόκτηση επαγγελματικής ειδικότητας θα μεταφέρεται εκτός των δομών του τυπικού συστήματος μέσο των πιστωτικών μονάδων…
Παράδειγμα 1ο : Ευαγγελίζονται την οργάνωση και λειτουργία προαιρετικά του «4ου» έτους (ειδίκευσης-τάξης μαθητείας) ώ! Τι παραπλανητικός τίτλος, ενώ την ίδια στιγμή θα λειτουργούν και τα ΙΕΚ μαθητείας για αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για ειδίκευση και εργασία σε μια αγορά που δεν υπάρχει !!! Ως προς τι το 4ο έτος και μάλιστα προαιρετικό; Ποιοι θα φοιτούν αφού το όλο βάρος των πιστωτικών μονάδων θα βρίσκεται στα ΙΕΚ (επιπέδου 5) και στα κολέγια επιπέδου 6 με σαφή επαγγελματικά δικαιώματα των σημερινών ΤΕΙ που ορισμένα θα «αναβαθμιστούν» σε τεχνολογικά πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλα θα κλείσουν (θα γίνουν ΙΕΚ).. 
 Παράδειγμα 2ο : Διατηρούνται για μια 5ετία οι ΕΠΑΣ μόνο στον ΟΑΕΔ για «πειραματικούς λόγους!» και εξαιρείται τεχνηέντως το Υπουργείο παιδεία στη λειτουργία ΕΠΑΣ, που διαθέτει τεράστιες υποδομές και το ανάλογο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε σχέση με τον μικρό αριθμό εκπαιδευτικών που υπηρετούν σήμερα (600) και εκ των οποίων το 30% συνταξιοδοτείτε άμεσα, γεγονός που φανερώνει άλλους σκοπούς, όπως καθιέρωση της άτυπης εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ (βλέπει προτάσεις ΓΣΕΕ για μαθητεία) για το «ροκάνισμα» του ΕΣΠΑ 2014-2026!!! 
Προτείνουμε τους εξής διεκδικητικούς στόχος:
 1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 2. Αναβάθμιση των σημερινών ΕΠΑΛ με νέα ωρολόγια προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν περισσότερα τεχνικά μαθήματα εργαστηριακού και επαγγελματικού  προσανατολισμού,. Είναι αποδεκτό από όλους ότι η ΤΕΕ μπορεί να δώσει λύσεις στο μέγιστο πρόβλημα της ανεργίας. Αντιθέτως όμως έχει απαξιωθεί, από τις πολιτικές υποβάθμισής της και κάθε σκέψη συρρίκνωσή της ή έξοδο από την τυπική εκπαίδευση και μάλιστα εν μέσω μνημονίων και ακραίων νεοφιλελευθέρων συνθηκών, μάλλον θα ομιλούμε για «εγκληματικές» αποφάσεις για τη νεολαία μας. Με τις σημερινές συνθήκες αν η ΤΕΕ περάσει στην κατάρτιση – μη τυπική εκπαίδευση - θα γίνει βορά των μεγάλων ΙΙΕΚ και η απόκτηση επαγγελματικής ειδικότητας θα είναι πλέον προσωπική υπόθεση και μόνο αυτών που θα διαθέτουν τα ανάλογα δίδακτρα! Με το 3ο μνημόνιο το υπουργείο παιδείας θα προσπαθήσει να «ξεφορτωθεί» δομές της ΤΕΕ γιατί το κόστος λειτουργίας τους αντιβαίνει στις μνημονιακές υποχρεώσεις των προαπαιτούμενων για τη μείωση των δημοσίων δαπανών κατά 40% στο υπουργείο παιδείας, όπου οι δανειστές πιέζουν και θέλουν να βάλουν ακόμα περισσότερο «θηλιά στο λαιμό» της δημόσιας ΤΕΕ και στον Ελληνικό λαό γενικότερα.
·        Όχι στο 4ο μεταλυκειακό έτος μαθητείας.

·        Κατάργηση των ΙΕΚ και ΚΕΚ

·        Όλη η ειδίκευση με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα εντός της ενιαία αναβαθμισμένης β/θμιας ΤΕΕ
 1. Ίδρυση Σχολών Τεχνών και Επαγγελμάτων [ΣΤΕ]  2ετούς ή 3ετούς φοίτησης, για ένα μεταβατικό στάδιο 6-10ετίας, ανάλογα με την ειδικότητα και τον προσανατολισμό των μαθητών  (επαγγελματική απασχόληση πτυχίο επιπέδου 4 -  ή 3ο έτος για ειδίκευση και προετοιμασία εισόδου στην Τριτοβάθμια εκπ/ση). Τα αναλυτικά προγράμματα των ΤΕΕ να είναι η βάση για τις αναβαθμισμένες σχολές σε επίπεδο τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 1. Ποσόστωση 30% των θέσεων των εισακτέων στα ΤΕΙ από τα ΕΠΑΛ, μέρος αυτών και από τις ΣΤΕ μόνο για τον τομέα των ειδικοτήτων που αποφοίτησαν.     
 2. Σύγχρονα προγράμματα, νέες ειδικότητες, όπως Μηχανοτρονική, Ρομποτική, επικοινωνίες, πρωτογενή τομέα κ.α. καθώς και μεθόδων εκπαίδευσης στα σχολεία της ΤΕΕ
 3.  Αναβάθμιση και ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού
 4. Αντικατάσταση των ΕΚ με τα ΚΕΤΕ με εκλογή των οργάνων διοίκησης απ’ ευθείας από το σύνολο των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων.
 5. Σε πρώτη φάση έως ότου ενοποιηθούν οργανικά οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ με το ΥΠΕΘ τα εργαστήρια πρέπει άμεσα να ανήκουν στο ΚΕΤΕ της περιοχής, όπως και αυτά των σχολικών μονάδων του Υπ. παιδείας και οι συνάδελφοι θα ανήκουν παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά στην ΔΙΔΕ κάθε Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης της χώρας που εδρεύουν τα σχολεία αυτά.    
 6. Δημιουργία διευθύνσεων ΤΕΕ σε κάθε Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/ση
 7.  Καθιέρωση του θεσμού του συντονιστή ειδικότητας στα Εκπαιδευτικά Κέντρα Επαγ. Εκπ/σης.
 8.  Χαρακτηρισμός ως εργαστηριακών εκπαιδευτικών όσων έχουν επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί στη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού συγκεκριμένης κατεύθυνσης.
 9. Επιμόρφωση (εξ αποστάσεως) των καθηγητών με την χρήση νέων τεχνολογιών και ενδοϋπηρεσιακή στήριξη για την αναβάθμιση της εργαστηριακής εκπαίδευσης και την εξομοίωση των επαγγελματικών εμπειριών και ειδικεύσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών σε ένα ενιαίο επίπεδο.
 10. Κατάργηση των κλάδων και καθιέρωση εκπαιδευτικών ειδικότητας σε: Θεωρητικών μαθημάτων ειδικότητας και εργαστηριακών εφαρμογών. 
 11. Καθιέρωση των πτυχιακών ομαδικών εργασιών σε ελεύθερο χρόνο των μαθητών εντός των σχολικών εργαστηρίων.
 12. Καθιέρωση του θεσμού του ειδικού επισκέπτη - συνεργάτη εργαστηρίων από τεχνικούς με επαγγελματικές εμπειρίες κάθε ειδικότητας, για την μεταφορά τεχνογνωσίας στο σχολείο και την υποβοήθηση του έργου των νέων εκπαιδευτικών για να μπορούν να σταθούν επάξια στα εργαστήρια. Χωρίς να λογίζονται στον αριθμό των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους μαθητές που ασκούνται.
 13.  Έκδοση του εργαστηριακού ντοσιέ ενιαίο για κάθε ειδικότητα (με φύλλα τεχνολογικών πληροφοριών και εργασιών κ.λ.π.) τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των  μαθητών, που θα αναπαράγονται ανάλογα από το σχολείο,  με την ταυτόχρονη κατάργηση των ανώφελων και πολυδάπανων «εργαστηριακών» βιβλίων, που μοιράζονται για να κοστίζουν κάποια εκατ. στον ελληνικό λαό και τίποτε άλλο! Έκδοση σύγχρονου εποπτικού κ.α. υλικού.
 14.  Να ανοίξει η ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ για δωρεάν φοίτηση για εκπαιδευτικούς και υπευθύνους εργαστηρίων ΤΕΕ τουλάχιστο 2ετούς φοίτησης (όπως λειτουργούσε με τον ιδρυτικό νόμο της ΣΕΛΕΤΕ), με βασικά κριτήρια εισαγωγής α) την πραγματική (να αποδεικνύεται επίσημα) 2χρονη επαγγελματική εμπειρία β) Εισαγωγικές εξετάσεις διαπίστωσης βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων στην ειδικότητα. Στους αποφοίτους παρέχεται διαβαθμισμένος παιδαγωγικός τεχνικός τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Αθήνα 6-3-2016
Από το Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ