Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

«Αποκλείουν από τις προσλήψεις των ωρομισθίων των ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ τους εκπαιδευτικούς εργαστηριών ΤΕ1 ν. 1566/85»!


Αριθμ. Πρωτ.: 36
 ΑΘΗΝΑ, 30-10-2015
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
«Αποκλείουν από τις προσλήψεις των ωρομισθίων των ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ τους εκπαιδευτικούς εργαστηριών ΤΕ1 ν. 1566/85»! 

Το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ με το αριθ. Πρωτ, 29/12-7-2015 έγγραφό του, προς τη διοίκηση του ΟΑΕΔ (που επισυνάπτουμε), διαμαρτυρήθηκε, σχετικά με την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 53338/02-07-2015, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του κλάδου ΤΕ1 στις προσλήψεις των ωρομισθίων...
εκπαιδευτικών στον ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2015-2016. 
 Συγκεκριμένα παρά τα ισχύοντα η αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, κατατάσσει τους εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 άρθρου 14 ν. 1566/85 ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ. σε επίπεδο προτεραιότητας, σε πίνακες ωρομισθίων, μετά την εξάντληση των πινάκων των κλάδων θεωρητικών μαθημάτων τωνδιαφόρων ειδικοτήτων! Μια εντελώς αυθαίρετη και παράνομη πράξη που θεωρεί τους εκπαιδευτικούς του κλάδο μας β’ κατηγορίας. Ο στόχος της διεύθυνσης σπουδών του ΟΑΕΔ είναι σαφής, θέλει να αποκλείσει με έντεχνο τρόπο τους αδιόριστους-άνεργους συναδέλφουςΤΕ01 από την διαδικασία των προσλήψεων στα σχολεία του ΟΑΕΔ, υπέρ διαφόρων συντεχνιών, την διατήρηση της ημετεροκρατίας και του παραγοντισμού, που χρόνια τώρα επικρατεί στα σχολεία αυτά.
Ουσιαστικά ο «υποβιβασμός» αυτός οδηγεί εξ αρχής σε αποκλεισμό των εργαστηριακών εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01, από τις προσλήψεις των ωρομισθίων του ΟΑΕΔ. Αυτό γίνεται με διάφορα ιδιαίτερα «τεχνάσματα» όπως: «να τους κατατάσσουν σε σειρά δήθεν… πρόσληψης, ελλείψει εκπαιδευτικών των άλλων κλάδων θεωρητικών μαθημάτων τεχνικών ειδικοτήτων, δηλαδή αφότου εξαντληθούν οι πίνακες των ΠΕ!!! Αρνούνται να υλοποιήσουν την με  Αρ. πρωτ. 100224/Δ2/24-06-2015 Υ.Α., που αφορά την 1η και 2η ανάθεση εργαστηριακών μαθημάτων του κλάδου ΤΕ01. Πληροφορούμαστε μάλιστα ότι εκτός των άλλων δόθηκε και προφορική εντολή «άνωθεν» στους διευθυντές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για το «κόψιμο» των εκπαιδευτικών ΤΕ01.06, από τις προσλήψεις!!!
Ποιο κραυγαλέο παράδειγμα είναι οι σκανδαλώδεις προσλήψεις στην ειδικότητα Ηλεκτρολόγων στην Περιφέρεια Αττικής και νήσων, όπου έχουν προσληφθεί, σύμφωνα με την ανάρτηση στο «Διαύγεια», στο σύνολο των ωρών των ΕΠΑΣ (Αγ. Αναργύρων, Αιγάλεω, Ελευσίνας, Καλαμάκι, Μοσχάτο, Πειραιάς και Ρέντη), εκπαιδευτικοί θεωρητικών μαθημάτων και για τις εργαστηριακές ώρες, που τυπικά και ουσιαστικά ανήκουν σε εκπαιδευτικούς του πίνακα ΤΕ01.06 (!), όπως και σε άλλες ειδικότητες ΤΕ01.20, ΤΕ1.30 και ΤΕ1.32. Η περίπτωση του αποκλεισμού συναδέλφου-αδιόριστου ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγου εργαστηρίων), που εργάζονταν το σχολικό έτος 2014-15 σε ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Αθήνας, ως ωρομίσθιος και ενώ βρίσκεται στην 1η θέση του πίνακα ΤΕ01.06 με 48 μήνες συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο Υπουργείο παιδείας και στον ΟΑΕΔ, ο μοναδικός με παιδαγωγικό πτυχίο και τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία, είναι από μόνη της σκάνδαλο, αφού δεν έχει προσληφθεί!!!
Η διεύθυνση εκπαίδευση και κατάρτισης (Α2) του ΟΑΕΔ έχει σοβαρές ευθύνες για αυτή την αυθαίρετη «απαξίωση» του κλάδου μας, όπου υποβιβάζει εκπαιδευτικά και υπηρεσιακά τον ιστορικότερο κλάδο της ΤΕΕ, με τεράστια προσφορά, ενώ ταυτόχρονα στερεί το δικαίωμα στους αδιόριστους εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ισότιμα, κάποια θέση εργασίας (που άλλωστε προκηρύχτηκε από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ), χωρίς αυτό να προβλέπεται από την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία και το σύνταγμα της χώρας.
Αυτές οι φωτογραφικές μεθοδεύσεις, που είναι ο κανόνας πλέον στον ΟΑΕΔ, δεν θα δεχθούμε να συνεχιστούν, διότι το εκπαιδευτικό κίνημα έχει προκληθεί επανειλημμένα ενώ η αξιοκρατία «κατακρεουργείται» με αυτές τις προκλητικές προσλήψεις, σε βάρος ενός ολόκληρου κλάδου εκπαιδευτικών, που αγωνίζεται για διαφανείς και αξιοκρατικές προσλήψεις των εκπαιδευτικών από ενιαίους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας (βλέπε θέσεις συνεδρίων ΟΛΜΕ).
Έως σήμερα, δεν μας δόθηκε κάποια απάντηση στα όσα είχαμε αναφέρει με το έγγραφό μας (βλέπε συνημμένο). Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την κ. Σακκά, με δική μας πρωτοβουλία εκτός της αλαζονείας εισπράξαμε και μια «δημιουργική» ασάφεια στις προσλήψεις εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ!  
Αντίθετα οι αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και η διοίκηση αγνόησαν τα όσα καταγγέλλαμε, συνέχισαν την εφαρμογή της «διάτρητης» προκήρυξη με  Αρ. πρωτ. 53338/02-07-2015 της Διοίκησης του ΟΑΕΔ,  στις προσλήψεις ωρομισθίων, με τους «αμφίσημους» πίνακες. Ταυτόχρονα εκφράζουμε την ανησυχία μας με την αδιαφορία και τον εφησυχασμό των «συνδικαλιστικών» οργάνων των εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ!
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ για μια ακόμη φορά τη μη νόμιμη σύνταξη των πινάκων υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ, όσον αφορά τις θέσεις και την προτεραιότητα στα εργαστηριακά μαθήματα που αντιστοιχούν στον κλάδο ΤΕ01 πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ.
Απαιτούμε από τη διοικητή του ΟΑΕΔ και τον κ. Υπουργό Εργασίας να προβούν άμεσα στα εξής:  
α) Να προσληφθούν εκπαιδευτικοί εργαστηρίων κλάδου ΤΕ01 του άρθρου 14 ν. 1566/85 στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ.
β) Να διερευνηθούν και αποδοθούν πιθανές ευθύνες σε όσους εμπλέκονται αρμοδίως για την όλη «μεθόδευση» αποκλεισμού του κλάδου ΤΕ01, από τις προσλήψεις των ωρομισθίων.
γ) Να καταργηθούν οι παράνομες και αντιδραστικές αποφάσεις με αριθ. 1486/29/11.06.2013 & 1556/31/18.06.2013, παράγραφοι στ, ζ, η, θ, της διοίκησης του ΟΑΕΔ, που με έντεχνο τρόπο επικαλέστηκαν τώρα (μετά ένα χρόνο) στην προκήρυξη για το σχολικό έτος 2015-16, ώστε να επιτύχουν τον διαχωρισμό, υποβιβασμό και εξοστρακισμό των εκπαιδευτικών εργαστηρίων από τη διαδικασία και του εγκλωβισμού» της νέας διοίκησης
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
Στα εργαστήρια των ΕΠΑΣ-ΙΕΚ ΟΑΕΔ και των ΕΠΑΛ - ΕΚ του Υπουργείου Παιδείας οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτά, πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση καταλληλότητας χρήσης των εξοπλιστικών μέσων των εργαστηρίων κατεύθυνσης για τη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων, εξασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους.
Τέλος ζητάμε συνάντηση με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ για να θέσουμε το σύνολο των προβλημάτων στην Εκπαίδευση του Οργανισμού, καθώς και τις προτάσεις μας για την προοπτική της ΤΕΕ στη χώρα μας.


ΠΡΟΣ
1)    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ
-       Γραφείο κας. Μ. Καραμεσίνη
-       Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης
-       Διεύθυνση Εκπ/σης – Α2
-       Διεύθυνση Επιθεώρησης
2)    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-       Γραφείο κ. Υπουργού
-       Γραφείο κας Αντωνοπούλου Αν. Υπουργού
3)    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α) Γραφείο κ. Υπουργού
           β)    »        Αν. Υπουργού
γ)  Δ/ντή ΤΕΕ κ. Γ. Μουστάκα
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλή των Ελλήνων
Πολιτικά Κόμματα
ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΟΛΤΕΕ, ΟΕΛ-ΟΑΕΔ, Σύλλογοι Ωρομισθίων, ΠΕΑΕ
           Σχολεία - ΜΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ