Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

"Αλαλούμε" με τους Υποδιευθυντές ΕΠΑΛ, Ε.Κ και Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών ΚέντρωνΘΕΜΑ: «Αποκλεισμός ΤΕ01 από θέσεις Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ, Ε.Κ και Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων από τις ΔΔΕ Αιτωλ/νίας, Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης» 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Αριθ. πρωτ. ΦΕ 7 B/5565/26/06/2015, ΔΔΕ Αιτωλ/νίας
2. Αριθ. πρωτ. ΦΕ 7/Β/5597 / 26-6-2015, οδηγίες ΔΔΕ Αιτωλ/νίας,
3. Η Φ.361.22/ 54 / 102524 /E3 / 26 – 6 – 2015. ΥΠΟΠΑΙΘ
4. Η Φ.361.22/ 52 / 99664 /E3/23-6-2015, ΥΠΟΠΑΙΘ
5. Η Φ. 11.1_Α/ 8352 / 25-6-2015, ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ
 
Περιήλθαν στην αντίληψή μας οι προκηρύξεις ΔΔΕ και οι οδηγίες αυτών για την πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ, της ΔΔΕ Αιτωλ/νίας, της ΔΔΕ Αχαΐας και της ΔΔΕ Ηρακλείου Κρήτης όπως αυτές κοινοποιούνται στο ορθό, και οι οποίες κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 17 Ν. 4327/2015 με τις οποίες καλούν συγκεκριμένους κλάδους εκπαιδευτικών να υποβάλουν αίτηση....
υποψηφιότητας για τις θέσεις των υποδιευθυντών σε ΕΠΑΛ, Ε.Κ. καθώς και υπευθύνων τομέων, αποκλείοντας αυτού του δικαιώματος να είναι υποψήφιοι οι εκπαιδευτικοί ΤΕ01 στα ΕΠΑΛ και Ε.Κ. Η διάταξη αυτή είναι παρόμοια της παρ. 5 του άρθρου 11 του νόμου 3848/2010, για την τότε επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, όπου και ίσχυσε και έτυχε της εφαρμογής,
Η ΔΔΕ Αιτωλ/νίας αντιλήφθηκε την κακή ερμηνεία του νόμου στην πρώτη προκήρυξή της, όπου απέκλειε το κλάδο  ΤΕ01 από τις θέσεις των υποδιευθυντών την  οποία διόρθωσε στο ορθό με οδηγίες αλλά μόνο για  τα ΕΚ.  ενώ συνεχίζει να αποκλείει τον κλάδο μας στα ΕΠΑΛ, αλλά επιμένει να αναφέρεται επιλεκτικά σε κλάδους σε αντίθεση με την ως άνω διάταξη!Η ΔΔΕ Αχαΐας στην προκήρυξη που εξέδωσε, και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (σχετικό 5) με αυθαίρετο τρόπο αναφέρει: «Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή/ριας και υπεύθυνου/ης  τομέα Ε.Κ. είναι ο/η εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. (κλάδοι ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20)». Που είναι ο κλάδος ΤΕ01; Δεν ανήκουν οι εργαστηριακοί εκπαιδευτικοί στα Ε.Κ.; Ας κοιτάξουν την απόφασή τους με τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. του σχολικού έτους 2014-15. Δείτε την προκήρυξη της ΔΔΕ Αχαΐας:
http://www.dide.ach.sch.gr/images/2014-2015/150626%20anakoinopoihsh-ypodiefthintes.doc )

Παραβλέπεται το γεγονός ότι προϋπόθεση συμμετοχής στις επιλογές υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και ΕΚ για όλους τους εκπαιδευτικούς είναι: «αρκεί να υπηρετούν με οργανική θέση και να έχουν τουλάχιστον οκταετή διδακτική υπηρεσία», όπως ρητά ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 17 Ν. 4327/2015, για όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπ/σης χωρίς αποκλεισμούς ή διαχωρισμούς κλάδων. Οι κλάδοι που αναφέρουν στις προσκλήσεις τους οι δύο ΔΔΕ της Δυτ. Ελλάδας έχουν αναφορά για τους διευθυντές και κακός παρατίθενται και για τους υποδιευθυντές!

Οι συγκεκριμένες ΔΔΕ νομοθετούν και προσθαφαιρούν κλάδους υποψηφίων υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και ΕΚ κατά το δοκούν, κάτι που δεν επιτρέπεται και βάζουν σε αμφισβήτηση την όλη διαδικασίας κάτι που η ΠΕΤΕΕΜ δεν επιδιώκει.  

Μας εκπλήσσει η ερμηνεία του νόμου αυτών των (μοναδικών) ΔΔΕ, ότι δηλαδή οι του κλάδου ΤΕ01 δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για υποδιευθυντές των ΕΠΑΛ και ΕΚ συγχέουν τη διάταξη του άρθρου 17 για τους  διευθυντές με αυτή των υποδιευθυντών (!)  Δηλαδή όσοι εκπαιδευτικοί είναι με ολική διάθεση στα ΕΚ για το διδακτικό τους ωράριο, έχουν χάσει την οργανική τους θέση, που ο νόμος απαιτεί για την άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή; Ο Σύλλογος Διδασκόντων των ΕΠΑΛ δεν αναθέτει μαθήματα στους εκπαιδευτικούς καθώς και των εργαστηρίων Ν. 1566/85 για τα τμήματα του σχολείου, που διατίθενται για την εξάσκηση των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου στα Ε.Κ;

Αν όχι τότε από πού προκύπτουν τα κενά και τα πλεονάσματα του πίνακα Α;  Στο πρόγραμμα του ΕΠΑΛ και στην εν γένει εκπαιδευτική ζωή του σχολείου, όπως συνεδριάσεις Σ.Δ., πειθαρχικός έλεγχο μαθητών, δικαιολόγηση απουσιών, χαρακτηρισμός φοίτησης, περίπατοι, επισκέψεις, πολυήμερες εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα, διενέργεια εξετάσεων, κατάθεση βαθμολογίας έκδοση αποτελεσμάτων, έκδοση τίτλων κ.α., όλα αυτά δεν είναι αναθέσεις εκπαιδευτικών καθηκόντων και υποχρεώσεις όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στα ΕΠΑΛ;  

Αυτό το περί αναθέσεων από πού προκύπτει; Τα εργαστηριακά μαθήματα που έχουν σε Α’ ανάθεση οι εκπαιδευτικοί ΤΕ01 δεν είναι μέρος του ωρολογίου προγράμματος των ΕΠΑΛ; Αυτό σε ποια διάταξη στηρίζεται; Έπρεπε να γνωρίζεται ότι τα Ε.Κ. δεν είναι σχολικές μονάδες παρά μόνο δημόσιας φορέας εξυπηρέτησης των σχολικών μονάδων σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στον διοικητικό και πειθαρχικό τους προϊστάμενο που είναι ο διευθυντής του ΕΠΑΛ (βλέπε καθηκοντολόγιο). Τα περισσότερα Ε.Κ. συνήθως συστεγάζονται στο ίδιο διδακτήριο με τα ΕΠΑΛ που εξυπηρετούν. Στα  υπόλοιπα ΕΑΠΛ λειτουργούν Σ.Ε. με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου.     

Οι εκπαιδευτικοί ΤΕ01 που, διδάσκουν με προτεραιότητα στους μαθητές του σχολείου τους, στο χώρο των Ε.Κ. δεν έχουν ανάθεση μαθήματος στην οργανική τους μονάδα; Αν όχι τότε γιατί συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα των ΕΠΑΛ και ασκούν τας ως άνω καθήκοντα; Αν ίσχυε αυτή η παραδοχή τότε ο νομοθέτης θα περιελάμβανε στα κριτήρια μόνο συγκεκριμένους κλάδους των γενικών μαθημάτων, που δεν έχουν εκπαιδευτικό έργο και γι’ αυτό δεν μπορούν να διατίθενται στα ΕΚ, αντί του συνόλου των εκπαιδευτικών, όπως προβλέπεται με το νόμο και οι οποίοι  ανήκουν οργανικά στα ΕΠΑΛ, που στη παρ. 3, άρθρου 17 του Ν. 4327/2015, ορίζεται με σαφήνεια κάτι που τονίζεται και με την εγκύκλιο με αριθ. Πρωτ. Φ.361.22/52/99664/E3/23-6-2015, ΥΠΟΠΑΙΘ (http://www.dide.ach.sch.gr/images/2014-2015/150624-YPODIEFTHINTES.doc)  σχετικό 4.

Ο Σύλλογος του Ε.Κ. συγκροτείται και συνεδριάζει, αφότου ο Σύλλογος διδασκόντων της Σχολικής μονάδας [ΕΠΑΛ] έχει αναθέσει ήδη μαθήματα σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και στη συνέχεια με απόφαση του ΔΔΕ διατίθενται οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας για το συγκεκριμένο διδακτικό ωράριο, που τους ανατέθηκε  ή για την συμπλήρωση μέρος αυτού.

Η διαδικασία αυτή αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των κλάδων εκείνων, που εμπλέκονται στα εργαστηριακά μαθήματα σε Α’ και Β’ ανάθεση, σύμφωνα με τα ισχύοντα και  για όσα μαθήματα εξυπηρετούνται στο ΕΚ. Ταυτόχρονα αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα π.χ. το μάθημα του Σχεδίου κ.α., που έχουν σε Α’ ανάθεση οι εκπαιδευτικοί ΤΕ01 και τα οποία δεν ανήκουν στα Ε.Κ., όπως και τα εργαστήρια των Σχολικών Εργαστηρίων που ανήκουν στα ΕΠΑΛ,

Άλλωστε η άστοχη ερμηνεία, φαίνεται και από το γεγονός ότι στην μεν πρώτη απόφαση της ΔΔΕ Αιτωλ/νίας (προκήρυξη) για τις θέσεις υποδιευθυντών, όπου αναρτήθηκε ενώ δεν υπήρχε ο κλάδος ΤΕ01, την ίδια ημέρα με την ένδειξη «διόρθωση στο ορθό» προστέθηκε μαζί με τους άλλους κλάδους μόνο για τα Ε.Κ.! Επιμένουμε ότι κακός και όχι ορθός αναφέρονται οι κλάδοι των εκπαιδευτικών για θέσεις υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων, διότι εκ του νόμου δικαίωμα έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στα ΕΠΑΛ. με οκταετή διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά χρόνο επιλογής τους στην οργανική θέση, που αφορά την επιλογή. 

Για τις θέσεις υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέα στα Ε.Κ. επειδή δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις και δεν είναι γνωστό κάθε φορά ποιοι εκπαιδευτικοί θα διατίθενται σε αυτά ο νομοθέτης προέβλεψε την ειδική προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος πρέπει  να ανήκει σε κλάδο και ειδικότητα που προβλέπετε για το Ε.Κ.

Η ΔΔΕ Αχαΐας πως ξεπέρασε νομικά αυτή την προϋπόθεση, αφού ο κλάδος ΤΕ01 έχει σε Α’ ανάθεση μαθήματα σε όλα τα εργαστήρια των Ε.Κ., που εξυπηρετούν τα ΕΠΑΛ, και στα οποία ανήκουν οργανικά οι συνάδελφοί μας ενώ και οι μαθητές που διδάσκουν προέρχονται από την ίδια σχολική μονάδα;

«Επαγωγικές» ερμηνείες νόμων και αποφάσεων δεν επιτρέπονται, πόσο δε μάλλον όταν  παραβιάζεται η νομοθεσία και κατακρεουργούνται υπηρεσιακά δικαιώματα.

Οφείλει άμεσα η διοίκηση να αποκαταστήσει την νόμιμη διαδικασία και τον κλάδο ΤΕ01, που εντελώς αυθαίρετα  παραβιάζουν την παρ. 3 άρθρου 17 του ν. 4327/2015 και κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς.

Απαιτούμε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών ΤΕ01 που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ΓΙΑ εκλογή τους σε θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και ΕΚ και Υπευθύνων Τομέων  για την αποφυγή παρεξηγήσεων και κάθε αρνητικής εμπλοκής.   

 Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

ΥΓ. 1 Και η ΔΔΕ Ηρακλείου Κρήτης απέκλεισε τους εκπαιδευτικούς ΤΕ01 από θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και ΕΚ.

2. Η ΔΔΕ Καστοριά διαχωρίζει τις υποψηφιότητες υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. κατά ΕΠΑΛ, έτσι αποκλείει και διαχωρίζει τις υποψηφιότητες και την ενιαία έκφραση της διοίκησης ενώ καθορίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και χωρίς αυτό να προβλέπεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ