Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

«Συμπληρωματικές αναθέσεις μαθημάτων - αποκατάσταση αδικιών εκπαιδευτικών ΤΕ01 - Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ»


Αριθμ. Πρωτ.: 21
ΑΘΗΝΑ, 11-5-2015
ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αναθέσεις μαθημάτων - αποκατάσταση αδικιών εκπαιδευτικών ΤΕ01 - Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ»
Συνέχεα της διαμαρτυρίας μας αρ, πρωτ. 19/6-6-2015 ΠΕΤΕΕΜ με αριθ. Κ.Π. 90502. ΥΠΟΠΑΙΘ, επανερχόμαστε με την πεποίθηση ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και υπηρεσιακοί παράγοντες, διαπίστωσε το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε με την αφαίρεση της Α’ ανάθεσης μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01, με την πρόσφατη απόφαση...
υπ. αριθ. 88625/Δ2/04-06-2015/Γ2, οδηγίες αναθέσεων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ, θα παρέμβει άμεσα για την θεραπεία της ως άνω απόφασης, ώστε ο υπολογισμός των κενών και πλεονασμάτων από τα ΠΥΣΔΕ στα ΕΠΑΛ τότε μπορεί να είναι πλέον αξιόπιστος, διότι με το σημερινό καθεστώς το σύνολο των εκπαιδευτικών ΤΕ01 κινδυνεύει να τεθεί υπεράριθμο, αλά να μην μπορεί να μετατεθεί και αποσπαστεί, όπως οι άλλοι συνάδελφοι! Για διορισμό ούτε λόγος αφού δεν δίνεται κανένα κενό στον κλάδο, παρά τις συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων ΤΕ01 (το 2014, αποχώρησαν 65 και το 2015, 26).  
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία που επικρατεί στους  συναδέλφους μας σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας, από την υπ. αριθ. 88625/Δ2/04-06-2015/Γ2, Υ.Α,, όπου καταργεί την Α’ ανάθεση των εργαστηριακών καθηγητών σε αρκετές ειδικότητες και κυρίως εκείνων που επιστρέφουν από τη διαθεσιμότητα. Μας αφαιρούν τα μαθήματα της Α’ ανάθεσης, που είχαμε πριν ως κλάδος, από 30% έως και 90%, εξαφανίζοντας εντελώς άλλα μαθήματα που είχαμε σε Β’ ανάθεση, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι συνάδελφοι να βρίσκονται «επί ξύλου κρεμάμενοι»!
Κύριε Υπουργέ,
Σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην έκδοση συμπληρωματικής απόφασης, πριν την τελική εξαγωγή των κενών και πλεονασμάτων από τα ΠΥΣΔΕ, καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκλογής υποδιευθυντών ΕΠΑΛ, ΕΚ και υπευθύνων τομέων (για να μην αποκλειστούν ως υπεράριθμοι υποψήφιοι συνάδελφοι ΤΕ01) και να επαναφέρετε  στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων του κλάδου ΤΕ01 τόσο την Α’ όσο και την Β’ ανάθεση. Σας προτείνουμε ενδεικτικό περιεχόμενο της συμπληρωματικής απόφασης αναθέσεων στη βάση της Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013, που είχε επαναφέρει την Α’ ανάθεση στους ΤΕ01 που αφαιρέθηκε με την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α, που δυστυχώς εφαρμόζεται ακόμα αν και δεν έχει πεδίο εφαρμογής.    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:
« ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συμπλήρωση των οδηγιών της υπ. Αριθ. 88625/Δ2/04-06-2015/Γ2, Υ.Α, όσον αφορά τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 των ΕΠΑ.Λ, ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.α) Τα μαθήματα τα οποία στην υπουργική απόφαση με Αρ. Πρωτ.  88625/Δ2/04-06-2015, οδηγίες του ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ, προβλέπεται να διδάσκονται ως δεύτερη ( Β΄) ανάθεση από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 ορίζονται ως πρώτη (Α΄) ανάθεση για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου αυτού με προτεραιότητα, εντός αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών καθοριζόμενη από την αντιστοιχία της κάθε ειδικότητας του κλάδου ΤΕ01 προς τα διδασκόμενα μαθήματα του τομέα.

β) Σε κάθε ειδικότητα εκπαιδευτικών της προπεριγραφείσας κατηγορίας του κλάδου ΤΕ01 που διδάσκει τα παραπάνω μαθήματα ως πρώτη (Α΄) ανάθεση ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των ΕΠΑ.Λ. ορίζονται, επιπλέον, ως δεύτερη (Β΄) ανάθεση τα υπόλοιπα μαθήματα ανάθεσης του ανωτέρω κλάδου, συναφή με την ειδικότητά τους, στους ίδιους αυτούς τομείς και ειδικότητες, εκείνων των μαθημάτων, που κάθε φορά περιλαμβάνονται ή προστίθενται στα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και δεν ανήκουν σε πίνακα αντιστοιχιών. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01 διεξάγουν το διδασκόμενο τεχνολογικό μέρος των αντίστοιχων εργαστηρίων στα μικτά μαθήματα, ως Βανάθεση εντός των εργαστηρίων.

γ) Για τις αναθέσεις στα εργαστήρια, όταν εμπλέκονται περισσότεροι κλάδοι, ισχύει η  υπ’ αριθμ. 176027/Γ2/19-11-2013, με την πρόβλεψη να μην δημιουργούνται υπεραριθμίες στους  μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01, οι οποίοι για το λόγο αυτό διατίθενται με προτεραιότητα στα Ε.Κ. και Σ.Ε. των ΕΠΑΛ.Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 88625/Δ2/04-06-2015, Υ.Α, υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ».

ΠΡΟΤΑΣΗ: Σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και υπευθύνων εργαστηρίων του άρθρου 14 ν.1566/85 να ανατίθενται μαθήματα σε Α’ ανάθεση, που να καλύπτουν τουλάχιστο το μίνιμουμ του οργανικού ωραρίου του κλάδου ΤΕ01 κάθε φορά, ώστε με τον τρόπο αυτό οι συνάδελφοι θα μπορούν να διορίζονται, μετατίθενται και να αποσπώνται στα πλαίσια των υπηρεσιακών και συνταγματικών δικαιωμάτων τους. ΥΓ. Επισυνάπτουμε σχετικό πίνακα με την πρόταση συμπληρωματικών αναθέσεων 


ΠΡΟΣ
  1. Αν. Υπουργό Παιδείας Τάσο Κουράκη
            Γραφείο Δ/ντού Υπουργού
            κ. Χρήστου Πιλάλη
  1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.Πο.Παι.Θ.
            κ. Λιγνό Ιωάννη
  1. Το Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΥΠΟΠΑΙΘ,
      Υπόψη: κ. Παπαδαντωνάκη Ανδρέα
       Ηλ. Δ/νση: sde_tmd@minedu.gov.gr
4. 
Το ΙΕΠ, Γραφείο Έρευνας, Σχεδιασμού &
      Εφαρμογών Β’, κο Μάραντο Παύλο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ