Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ


 
Με το ν. «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 37 παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 46 παρ. 3 του Νόμου...
4186/2013 και του άρθρου 51 του Νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/10-5-2014 ) για τα σχολικά έτη 2015/2016 και 2016/2017 και η λειτουργία τους παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2017.
Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος, καταργείται.
alfavita.gr -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ