Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

ΠΕΤΕΕΜ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΕ1

Αριθμ. Πρωτ.: 14
ΑΘΗΝΑ, 23-4-2015
ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ κλάδου ΤΕ1 για το σχολικό έτος 2015-2016».
Πριν προχωρήσετε ως Υπουργείο Παιδείας στον καθορισμό των αναθέσεων των μαθημάτων σε αντιστοιχία με τους καθηγητές των διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, άμεσα πρέπει με σαφή τρόπο να καθοριστεί και ο χαρακτήρας των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ ως σχολικές μονάδες σε επίπεδο β/θμιας ΤΕΕ. Για το λόγο αυτό οι ειδικότητες που πρέπει να υπάρξουν σε κάθε τύπο σχολείου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το προφίλ κάθε ειδικότητας και....
οι απαιτήσεις- ιδιαιτερότητες  εκπαίδευσης των εργαστηρίων με γνώμονα την ουσιαστική και ανθρωπιστική παιδεία, για την προετοιμασία των αυριανών επαγγελματιών των τεχνικών επιστημών, με αναλυτικά σύγχρονα προγράμματα έξω από κάθε συντεχνιακή και τεχνοκρατική αντίληψη.
Παράλληλα στα πλαίσια της έκδοσης της απόφασης για τον καθορισμό των κενών και πλεονασμάτων της Δ/θμιας εκπ/σης που αφορούν τους διορισμούς, μεταθέσεις και αποσπάσεις των εκπαιδευτικών το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ εφιστά την προσοχή στην διεύθυνση προσωπικού του υπουργείου παιδείας, προκειμένου να αποφευχθούν, όποιες αδικίες, παρεξηγήσεις και νέες διαλυτικές προστριβές εντός των σχολείων της ΤΕΕ, για τα εξής:
1.    Βρίσκεται σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 Β’)- σχετικά με την τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01, όσον αφορά την επαναφορά της 1ης ανάθεσης στον κλάδο ΤΕ01.
2.    Όπως επίσης σε ισχύ βρίσκεται και η με αριθ. πρωτ. 176027 / Γ2 / 19-11-2013, σχετικά με τις διευκρινιστικές οδηγίες του αρμόδιου Υφυπουργού Παιδείας, με την οποία καταργείται οποιαδήποτε ρύθμιση, που προβλέπονταν προτεραιότητα ανάθεσης στη διδασκαλία των κοινών (εργαστηριακών) μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ ή την υποχρεωτική συμμετοχή κλάδων ΠΕ όταν η διδασκαλία γίνεται από δυο (2) εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να αποκαθιστάτε η παρ. 4- ιθ του άρθρου 14 Ν. 1566/85),
3.    Η τελευταία Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με αρ. Πρωτ.  137841/Γ2/ 02-09-2014, για τις αναθέσεις μαθημάτων ειδικοτήτων, εκτός ότι δεν είναι ολοκληρωμένες (απουσιάζουν της Γ’ τάξης των ημερησίων και Δ’ εσπερινών ΕΠΑΛ), επίσης διαπιστώθηκαν αδικίες, λάθη και παραλήψεις σε αρκετές περιπτώσεις των ειδικοτήτων του κλάδου ΤΕ1, όπου έχουμε καταθέσει σχετικό υπόμνημα στον Δ/ντή ΤΕΕ.
4.    Τα ωρολόγια προγράμματα των ΕΠΑΛ χρήζουν επεξεργασίας και αλλαγών και ιδιαίτερα με την επανασύσταση των ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν με τις πολιτικές των μνημονίων.
5.    Δεν είναι γνωστό εάν θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι ΕΠΑΣ και  ποιο το περιεχόμενο σπουδών των ΣΕΚ, αν αυτές λειτουργήσουν και εάν θα υπολογιστούν οργανικά κενά σε αυτές τις δύο δομές.
6.    Με προηγούμενες αποφάσεις της διεύθυνσης προσωπικού τμήμα Γ’ του ΥΠΟΠΑΙΘ για τον προσδιορισμό των κενών και πλεονασμάτων π.χ. αρ. πρωτ. 70607/Δ2/23-5-2013 προβλέπει ότι: «τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους», κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την πλευρά μας διότι αφενός αναπαράγεται το προηγούμενο άδικο και άνισο καθεστώς (εγκύκλιοι αρ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008, καθεστώς… Α. Λυκουρέτζου), των αναθέσεων, που καταργήθηκαν-τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν για τους εργαστηριακούς καθηγητές κλάδου ΤΕ1 με την Υ.Α.7980/Γ2/21-01-2013 και αφετέρου αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί αφού το πηλίκο της διαίρεσης του κλάσματος στην περίπτωση δεν είναι ισοδύναμο αφού είναι διαφορετικός ο διαιρετέος.  Όταν είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί του κλάδος ΤΕ1 έχουν ως μοναδική και αποκλειστική απασχόλησή τους  μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα σε αντίθεση με του συναδέλφους των κλάδων ΠΕ, που εμπλέκονται στην εργαστηριακή εκπαίδευση, ενώ έχουν περισσότερες αναθέσεις με όλα τα θεωρητικά μαθήματα της ειδικότητάς τους, έναντι ημών. Η συνέχεα αυτής της διάταξης κάνει ανίσχυρες τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών ΤΕ1. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία δεν εξάγει κενά – παρά μόνο πλεονάσματα - εκμηδενίζοντας έτσι το δικαίωμα για διορισμό συναδέλφων μας, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των πινάκων των αναπληρωτών κλάδου ΤΕ1 και με μακρόχρονη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία. Με αυτή την πρακτική απαγορεύουν ουσιαστικά με έμμεσο τρόπο το δικαίωμα στις μεταθέσεις, αποσπάσεις και την υπηρεσιακή εξέλιξη των μονίμων εκπαιδευτικών ΤΕ1, έναντι όλων των άλλων κλάδων των εκπαιδευτικών.
 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:
α) Στη νέα απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων Γ’ ΕΠΑΛ κ.λ.π., σε συνδυασμό με την αναμενόμενη απόφαση του προσδιορισμού των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, πρέπει να εξασφαλίζονται μαθήματα σε πρώτη (α’) ανάθεση, τουλάχιστο με το μίνιμουμ του ωραρίου του κάθε κλάδου (14 ώρες), που κατοχυρώνεται η οργανικότητα, ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να διορίζονται, μετατίθενται και να αποσπώνται στα πλαίσια των υπηρεσιακών συνταγματικών δικαιωμάτων τους.
β) Στα εργαστηριακά μαθήματα (Ε), που εμπλέκονται περισσότεροι κλάδοι του ΤΕ1, πρέπει να διασφαλιστεί και με την εγκύκλιο, με καταφατικό τρόπο, όπως προέβλεπε η Γ2/3325/88 ότι «κατά την εξαγωγή των κενών και πλεονασμάτων, δεν θα πρέπει να δημιουργούνται τεχνητές ή μη υπερθερμίες στους μόνιμους εκπαιδευτικούς του ΤΕ1». Δεν θα δεχθούμε ως κλάδος νέο πισωγύρισμα, ιδιαίτερα σήμερα με τα όσο προβλήματα έχουν οι εκπαιδευτικοί και η ΤΕΕ, όπου όλοι προφανώς αγωνιζόμαστε για την αναβάθμισή τους.
γ) Για τον υπολογισμό των ωρών ερευνητικής εργασίας (Project)  και άλλων δράσεων των ΕΠΑΛ, στην  ειδική αγωγή κ.λ.π. δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί ΤΕ1.
δ) Τα ΠΥΣΔΕ κατά την τελική εκτίμηση των κενών στις ειδικότητες στα ΕΠΑ οφείλουν να διασφαλίζουν την αναλογική εξαγωγή των κενών και πλεονασμάτων μεταξύ των κλάδων και ειδικοτήτων σε κάθε σχολική μονάδα. Να δούμε ένα παράδειγμα με την ευκαιρία: σε ΕΠΑΛ, που ο αριθμός των μαθητών του υπερβαίνει τους 500 και το 40% των ωρών καλύπτουν οι μηχανολογικές ειδικότητες, δεν μπορεί να μην υπηρετεί ούτε ένας (1) εκπαιδευτικός εργαστηριακού κλάδου ΤΕ1-02 με τα γνωστά προβλήματα! Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο όταν το Σ.Ε., που εξυπηρετεί το παράδειγμά μας να εκπαιδεύει στα εργαστήρια περίπου 800 μαθητές και από άλλα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, όπου σε όλες τις τεχνολογικές ειδικότητες να υπηρετεί μόνο ένας (1) ΤΕ1-07!!!
ε) Με την επανασύσταση των ειδικοτήτων του κλάδου ΤΕ1 που είχαν καταργηθεί πρέπει να προβλεφτούν και οι αντίστοιχες αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων.       
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕ1
Ζητάμε άμεσα της κάλυψη, όλων των πραγματικών κενών (που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και τα αποκρύβουν), για το σχ. έτος 2015-16, με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01, για την αποκατάσταση των αδικιών και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΕΠΑΛ, με τους φυσικούς συντελεστές της εργαστηριακής εκπαίδευσης.

     ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
·         Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ. Αρ. Μπαλτά
Υπόψη κ. Ζέρβα
·         Γραφείο Αν. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ. Τάσο Κουράκη
Ειδ. Γραμματέα: κ. Πιλάλη Χρήστο
·         Γεν. Γραμματέα Υπουργείου
κ. Δημήτρη Χασάπη
-       ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ: Τμήματα Α’ - Β’ – Γ’ & Δ’
-       Διευθυντή Δ/νσης ΤΕΕ 
-       κ. Ιωάννη Λιγνό
-       ΙΕΠ info@iep.edu.gr
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
- Περιφ. Δ/νσεις Π&Δ Εκπ/σης
- ΔΙΔΕ – ΠΥΣΔΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ