Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΠΕΤΕΕΜ: «Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων - ανάθεση ωραρίου με κοινή Α΄ ανάθεση σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων της ίδιας ειδικότηταςΑριθμ. Πρωτ.: 04
ΑΘΗΝΑ, 5-6-2014
Με την τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την 7980/Γ2/21-1-2013 και ισχύει επανήρθε η Α΄ ανάθεση των εργαστηριακών μαθημάτων στους καθηγητές εργαστηρίων κλάδο ΤΕ1. Η νέα Υ.Α, που σημειωτέων αποκατέστησε την αδικία που γίνονταν στον αρχαιότερο κλάδο της ΤΕΕ στην Α) παράγραφο αναφέρει τα εξής: …»Τα μαθήματα τα οποία στην.....
υπουργική απόφαση 118842/Γ2/17-09-2008 προβλέπεται να διδάσκονται ως δεύτερη ( Β΄) ανάθεση από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 ορίζονται ως πρώτη (Α΄) ανάθεση για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου αυτού, εφόσον αυτοί υπηρετούν ως μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με προτεραιότητα διδασκαλίας, εντός αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών, καθοριζόμενη από την αντιστοιχία της κάθε ειδικότητας του κλάδου ΤΕ01 προς τα διδασκόμενα μαθήματα».

Για μια ακόμη φορά γίνεται μια προσπάθεια από διάφορους συντεχνιακούς κύκλους της εκπαίδευσης, που θεωρούν λάφυρό τους την ΤΕΕ και τελευταία το χώρο των εργαστηρίων των ΕΠΑ.Λ-Σ.Ε, που τον βλέπουν ως χώρο συμπλήρωσης του ωραρίου τους πέρα και έξω από κάθε ειδίκευση που απαιτείται για να ανταποκριθεί κάποιος με επάρκεια στην διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων-ασκήσεων, να «χρησιμοποιούν» ακόμη και τις ΕΛΜΕ και τη θέση των αιρετών στα ΠΥΣΔΕ για να επιβάλουν με τις πλειοψηφίες που διαθέτουν (εν αγνοία πολλών καλοπροαίρετων συναδέλφων) αντί των συνδικαλιστικών θέσεων (ΟΛΜΕ), με συγκαλυμμένο τρόπο για τον έμμεσο αποκλεισμό των ΤΕ1, προς όφελος συγκεκριμένου κλάδου.   
Παραβλέπουν ότι με την έκδοση της Υ.Α.7980/2013 ο υπολογισμός των κενών και των πλεονασμάτων σε συναδέλφους θεωρητικών μαθημάτων (ΠΕ12, ΠΕ17) και εργαστηριακούς  (ΤΕ01), που έχουν (τυπικά) κοινή την Α’ ανάθεση στα εργαστήρια, ότι η κατανομή των ωρών για την εξαγωγή των κενών και πλεονασμάτων μεταξύ των εκπαιδευτικών αυτών των κλάδων δεν μπορεί να γίνεται σε σύγκριση με την αρχαιότητα σε διαφορετικές θεσμοθετημένες οργανικές θέσεις, όπως άστοχα προτείνουν οι συνάδελφοι αιρετοί του ΠΥΣΔΕ και οι ΕΛΜΕ Δυτ, Αττικής, επικαλούμενοι μάλιστα τις διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997, όπου το πεδίο εφαρμογή τους έχει να κάνει μεταξύ όμοιων αναθέσεων μαθημάτων εντός του ιδίου κλάδου και ειδικότητας.

Η αιτιολογία μας στηρίζεται στους εξής λόγους:
1.    Ο κλάδος ΤΕ1 σύμφωνα με την παρ. 14, άρθρου 14 του Ν.1566/85, …»κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» χαρακτηρίζεται και ισχύει και διορίστηκαν ως «εκπαιδευτικοί εργαστηρίων και υπευθύνων εργαστηρίων» ενώ υπάρχουν και οι παλιότεροι με διοριστήρια σύμφωνα με τον Ν. 576/77 επιπρόσθετα και τεχνολογικών μαθημάτων, που εξαϋλώθηκε από αυτούς που «αγωνίστηκαν» 20 χρόνια τώρα στη Δ/νση Σπουδών του ΥΠκΘ να μας εξοστρακίσουν! 
2.     Οι κλάδοι ΠΕ12, ΠΕ17 κ.α., και ο ΤΕ01 διορίστηκαν και κατέλαβαν οργανικές θέσεις στην ίδια σχολική μονάδα όχι με κοινά μαθήματα αλλά με την ιδιαιτερότητα κάθε κλάδου στους μεν ΠΕ υπολογίστηκαν οι θεωρητικές ώρες της ειδικότητάς τους ενώ στους εργαστηριακούς οι ώρες των εργαστηρίων, πως τώρα θα συγκρίνονται σύμφωνα με το ΠΔ 50 και 100 για τον προσδιορισμό των κενών και πλεονασμάτων μεταξύ τους αφού οι εκπ/κοί ΤΕ1 δεν έχουν Α’ ανάθεση στο σύνολο των ωρών που έχουν όλοι οι άλλοι κλάδοι των θεωρητικών μαθημάτων. Αυτό θεωρείτε ισότητα των πολιτών απέναντι στις νομικές διατάξεις;  Έτσι εννοούν ορισμένοι την ισονομία και αξιοκρατία; Πως μπορούν να να ξεπερνούν την όλη διάσταση των αναφερομένων μας ορισμένοι αιρετοί του κλάδου;
3.  Σε ποιόν κλάδο θα μοιράσουν τα ΠΥΣΔΕ πρώτα τις εργαστηριακές ώρες; Αν προτιμηθούν οι συνάδελφοι των κλάδων ΠΕ, τότε πρέπει να αναλάβουν τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων οι εργαστηριακοί ΤΕ1 (χρειάζεται νέα Υ.Α.)  της ειδικότητάς τους, που κάποιοι αρνούνται να αναλάβουν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι ΤΕ1 θα βγαίνουν απριόρι υπεράριθμοι! Αυτό θέλουν όλοι αυτοί που προτείνουν την εφαρμογή των ΠΔ 50 και 100! Εδώ παραβιάζεται η λογική.
4. Σε συνδυασμό με την Γ2/25349/21-2-2014 που ερμηνεύει με διευκρινιστικούς πίνακες τη  β) παρ, της Υ.Α. 7980/2013, σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων του κλάδου ΤΕ1  και σε εφαρμογή της Διευκρινιστικής Οδηγίας 176027/Γ2/19-11-2013, όπου καταργείται η προτεραιότητα ανάθεσης διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων στους κλάδων ΠΕ, όπως επίσης και η υποχρεωτική συμμετοχή αυτών όταν η διδασκαλία γίνεται από δύο εκπαιδευτικούς. Ακόμα όπως προβλέπει η απόφαση «….μη ισχύουσες θεωρούνται ιδίου περιεχομένου ρυθμίσεις όποιων άλλων εγκυκλίων ή οποιασδήποτε ονομασίας δημοσίων εγγράφων που ενδεχομένως εξακολουθούν και σήμερα να αναπαράγουν το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την έκδοση της υπ’ αριθμ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α.»
5.   Επικουρία των ως άνω παραθέτουμε και την ρύθμιση της παρ. 14 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 που αναφέρεται ότι: «Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξ αιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα.» Σχετικά έχει αποφανθεί και το υπ’ αριθμ. 146526/Γ2/22.11.2012 έγγραφο του Τμήματος Δ’ του Υπουργείου Παιδείας.
6.    Κατά την εφαρμογή του Π.Δ. 50 και 100 όσον αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα προτεραιότητα στην Α’ και μοναδική ανάθεση έχουν οι ΤΕ1 γι’ αυτό δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλους κλάδους της ίδιας ειδικότητας οι οποίοι πρώτα υπολογίζονται στα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας και στη συνέχεια εάν δεν υπηρετούν μόνιμοι συνάδελφοι εργαστηρίων ΤΕ1, υπολογίζονται οι εργαστηριακές ώρες και σε αυτούς, προκειμένου να μην κριθούν υπεράριθμοι.
7.    Οι συνάδελφοι ΤΕ1 κρίνονται μεταξύ τους εντός της κατηγορίας τους, όπως αναφέρει η Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013    
Συμπερασματικά θεωρούμε ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν βοηθούν την καλλίτερη συνεργασία των συναδέλφων και ιδίως να το υπογράφουν «απερίσκεπτα» συνάδελφοι  αιρετοί και αντί της διεκδίκησης δίκαιων αποφάσεων από συλλογικά όργανα να προκαλείται ο αποκλεισμός του κλάδου των εργαστηριακών ΤΕ1 από τον φυσικό τους χώρο.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τη σωστή και δίκαιη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού από τη σχολική μονάδα το ΠΥΣΔΕ και το Υπουργείο Παιδείας, ώστε η πρόβλεψη των κενών και ο εκμηδενισμός των πλεονασμάτων να βάζει φραγή στη διαθεσιμότητα συναδέλφων και κλάδων.
Μην ξεχνάμε οι εκπλήξεις είναι για όλους μας. «Οι καιροί ου μενετοί»              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.    Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων
2.    Υφυπουργό Παιδείας
κ. Σ. Κεδίκογλου
3.    Γραμματέα Υπουργείου 
κ. Β. Παπάζογλου
      4. κ. Πρόεδρο ΙΕΠ
                           Σωτ. Γκλαβά
5.    Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε
6.    Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης  ΤΜΗΜΑΤΑ Β-Γ-Δ
7.    Περιφερειακές Δ/νσεις Π&Δ Εκπ/σης
8.    ΔΔΕ χώρας
9.    Σχολεία
10  ΟΛΜΕ
11   ΜΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ