Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Παρανομούν και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας;

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να πάρει το φραγγέλιο και να διώξει τους γραμματείς και φαρισαίους που "επιβουλεύονται" χρόνια τώρα την εκπαίδευση.... 
Δημοσιεύουμε την απάντηση που μας έστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού Αθλητισμού, σχετικά με το εξώδικο που είχαμε γνωστοποιήσει με δικαστικό επιμελητή, όσον αφορά την "άστοχη" γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου κ. Παρασκευά Κ. Βαρελά που αφορά τις αναθέσεις των εργαστηριακών μαθημάτων στους ΤΕ01. 
Γνωμάτευση που έκανε δυστυχώς δεκτή άκριτα η κ. Διαμαντοπούλου παρά τις ...
διαφωνίες συνεργατών της κ.α. δείχνοντας με πόσο σοβαρότητα αντιμετώπιζε τα θέματα της ΤΕΕ. Ο διευθυντής σπουδών κ. Μερκούρης φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων αφού έκανε χρήση αυτής μετά εξαμήνου και με "δόλιο" τρόπο σε μια δήθεν απάντηση στην ένωση πληροφορικών.
Εάν κάποιοι τώρα θεωρούν ότι είναι οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ που μπορούν τα κάνουν όλα στην ΤΕΕ, υλοποιώντας και το όνειρο της Ιμβριώτη και του Γληνού (για τον ενιαίο δάσκαλο σε όλα τα μαθήματα) αρκεί να το αποδείξου. Η πράξη περί άλλων ομιλεί όμως. Συστήνουμε σε ορισμένους διαδρομιστές να σταματήσουν τις απαράδεκτες παρεμβάσεις και την ταύτιση του συλλόγου τους με τη διοίκηση, όπως βλέπουμε και την ανακοίνωση προτροπή της ΕΤΕ (δείτε εδώ Αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01). 
Αυτός συνάδελφοι δεν λέγεται συνδικαλισμός και θα έπρεπε η ΟΛΜΕ να σας είχε βάλει στη θέση σας. Να γνωρίζεται ότι οι συνάδελφοι του κλάδου σας δεν σας ακολουθούν σε αυτές τις συντεχνιακές πρακτικές αλλά επιδιώκουν και αυτοί μαζί με εμάς την συναδελφική συνεργασία προς όφελος της ίδιας της δημόσιας εκπαίδευσης.
Πριν προχωρήσουμε σε ένδικα μέτρα (ασφαλιστικά, ποινικά κ.λ.π) κάνουμε έκκληση στη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου να δόση την πρέπουσα στην περίπτωση για να μην υπάρξουν προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η λύση για μας είναι μια 1η ανάθεση τα εργαστηριακά μαθήματα στους εργαστηριακούς καθηγητές του άρθρου 14 Ν. 1566/85. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν στο κυνήγι μαγισσών για ν αποδείξουμε τα αυτονόητα. 
Οι συντακτική ομάδα του blog που έχει οριστεί από το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ, το Δ.Σ. καθώς και εκπρόσωποι των πανελλαδικών παραρτημάτων της ένωσής μας σχολιάζουν τη γνωμάτευση και την απάντηση του υπουργείου που δημοσιεύουμε.

ΜΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ :

Δεν πρόκειται δηλαδή για τα "μέχρι τώρα ισχύοντα"!!!

"... Τις ανάγκες αυτές, τις οποίες η Διοίκηση έλαβε υπ' όψη της κατά την διατύπωση των εγκυκλίων υπ' αριθμ. 119052/Γ2/17-5-2008 (παρ. 13) και 127070/Γ2/3-10-2008 που εξέδωσε προς εφαρμογή της υπ' αριθμ. 118842/Γ2/17-9-2008 αποφάσεως (την πρώτη υπογράφει ο ίδιος Υφ.), ηθέλησε να θεραπεύσει ο κανονιστικός νομοθέτης δια της τελευταίας αποφάσεώς του (140990/Γ2/3-11-2008) και ουχί να επαναφέρει συλλήβδην το προγενέστερο καθεστώς και να ανατρέψει, μετά πάροδο ελαχίστου χρόνου, βασικό στόχο των ρυθμίσεων της προηγουμένης αποφάσεώς του (118842/Γ2/17-9-2008), την αναβάθμιση δηλ. της ποιότητας της παρεχομένης παιδείας, η οποία επιτυγχάνεται, μεταξύ των άλλων, δια της προτεραιότητας των εκπαιδευτικών του κλάδου Π.Ε. Αντίθετος εκδοχή οδηγεί εις νομικό άτοπο, την κατά χρόνο ή τόπο (περιφέρεια) εφαρμογή διαφόρου καθεστώτος αναλόγως με την χρήση ή μη της προβλεπομένης δυνατότητας Α΄ αναθέσεως. Από πότε ένας νομικός σύμβουλος διατυπώνη γνώμη επί παιδαγωγικών θεμάτων και δεν περιορίζεται επακριβός στα θεσμικά του καθήκοντα και κάενι λόγο για ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία; Τότε να καταργηθούν τα θεσμικά παιδαγωγικά όργανα και να αναλαλβουν οι νομικοί και τα δικαστήρια την επιστήμη που κατ’ αποκλειστικότητα εμφορούν θεσμικά οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου παιδείας! 
---------------------------------------------------------------------------------------
"... την αναβάθμιση δηλ. της ποιότητας της παρεχομένης παιδείας, η οποία επιτυγχάνεται, μεταξύ των άλλων, δια της προτεραιότητας των εκπαιδευτικών του κλάδου Π.Ε. ..."

Σ' αυτή τη φράση βρίσκεται το σκεπτικό της απόφασης! Και είναι άκρως παράνομο, διότι θέτουν θέμα "ποιότητας της παρερχόμενης παιδείας" μεταξύ των κλάδων ΤΕ01 και ΠΕ, πράγμα που δεν υφήσταται, διότι δεν αναφέρεται σε καμμία νομοθεσία! Στο Ν.1566/85 αναφέρονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες για συγκεκριμένες επαγγελματικές αρμοδιότητες χωρίς καμμία ποιοτική διάκριση μεταξύ των κλάδων ΑΡ (ΤΕ01) και ΑΤ (ΠΕ)! Η ποιότητα της παρερχόμενης παιδείας, δηλαδή της διδασκαλίας, όπως αναφέρεται στην απόφαση, αποδεικνύεται αποκλειστικά από το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ως τυπικό προσόν, όπου ο σπουδαστής μαθαίνει να διδάσκει! Στον κλάδο ΠΕ υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, ιδίως οι παλιοί αλλά και οι διορισμένοι των τελευταίων χρόνων, όπως πολύτεκνοι κ.α. που δεν έχουν περατώσει παιδαγωγικές σπουδές, με διδακτική και διδασκαλία, ενώ σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ (με δύο ή ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών), όπου και εξετάστηκαν στην ποιότητα της διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων τους.
Συνεπώς την καλύτερη διδασκαλία στα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούν οι εργαστηριακοί εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 και όχι οι θεωρητικοί καθηγητές του κλάδου ΠΕ χωρίς πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ, όπου δεν έχουν μάθει καθόλου να διδάσκουν. Οπότε, η αναβάθμιση της ποιότητας της παιδείας επιτυγχάνεται αποκλειστικά από τους απόφοιτους παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ, πράγμα που κατέχουν σχεδόν όλοι οι εργαστηριακοί εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 και σε πολύ πιο ανώτερο ποιοτικό επίπεδο από τους εκπαιδευτικούς
------------------------------------------------
"... και ουχί να επαναφέρει συλλήβδην το προγενέστερο καθεστώς και να ανατρέψει, μετά πάροδο ελαχίστου χρόνου, βασικό στόχο των ρυθμίσεων της προηγουμένης αποφάσεώς του (118842/Γ2/17-9-2008) ..."

Στην ελληνική γλώσσα ο όρος "τροποποίηση" δηλώνει αλλαγή συνθηκών. Δηλαδή, μία τροποποίηση ανακοινώνει κάποια αλλαγή συνθηκών κάποιας προηγούμενης απόφασης. Όποιος κατέχει την ελληνική γλώσσα προφανώς να γνωρίζει και την έννοια αυτού του όρου! Οπότε, εφόσον η υπ' αριθμ. τροποποίηση 140990/Γ2/03.11.2008 φέρει επίσημα ως θέμα την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 118842/Γ2/17.09.2008 Υ.Α., σημαίνει ότι αλλάζει κάτι στην προαναφερόμενη Υ.Α., πράγμα που αποτελλεί και σαφώς ανατροπή του προγενέστερου καθεστώτος, άσχετα σε πιο χρονικό διάστημα μετά την προηγούμενη Υ.Α. Αυτά διδάσκονται στο πρώτο έτος των νομικών σχολών!
Στην υπ' αριθμ. τροποποίηση 140990/Γ2/03.11.2008 αναφέρεται η εξής φράση: "Στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς δύναται να ανατίθεται τα εργαστήρια ως πρώτη (Α') ανάθεση, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα.. ...", πράγμα που σημαίνει ότι η τροποποίηση αυτή επαναφέρει την δυνατότητα πρώτης (Α') ανάθεσης στα εργαστηριακά μαθήματα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 και μάλιστα σύμφωνα με τα μέχρι τότε ισχύοντα - και είναι σαφώς κατανοητό ότι ως «μέχρι τώρα ισχύοντα» νοείται η Υ.Α. - πρίν την ανακοίνωση της υπ' αριθμ. 118842/Γ2/17.09.2008 Υ.Α. , διότι πρόκειται όντως για «πάροδο ελαχίστου χρόνου» μεταξύ της Υ.Α. και της τροποποίησης. Συνεπώς η υπ' αριθμ. τροποποίηση 140990/Γ2/03.11.2008 και βέβαια «επαναφέρει το προγενέστερο καθεστός μετά πάροδο ελαχίστου χρόνου», διότι η προηγούμενη Υ.Α. ήταν παράνομη σχετικά με το Ν. 1566/1985!
Χωρίς την επαναφορά του προηγούμνου καθεστώτος για τις αναθέσεις των ΤΕ01 η τροποποιητική Υ.Α. εκτός ότι θα ήτο άστοχη νομικά κατά δεύτερο λόγο η τροποποίηση της αρχικής αντί της θεραπείας που έγινε εν μέρει δεν θα είχε κανέναν λόγο έκδοσής της.  

Αν ο Νομικός Σύμβουλος χαρακτηρίζει αυτή την παρανομία «βασικό στόχο των ρυθμίσεων της προηγουμένης αποφάσεώς του (118842/Γ2/17.09.2008)» τότε ασκεί εμπράκτως παρανομία εν υπηρεσία και πρέπει να ελεχθεί για κατάχρηση εξουσίας! Εκτός αν πρόκειται για εσφαλμένη ερμηνεία της προαναφερόμενης τροποποίησης, ή του διατέθηκαν ελειπή στοιχεία ή δεν γνωρίζει ο ίδιος την ισχύ του άρθρου 14 Ν.1566/85, πράγμα που εκδηλώνει ελλιπείς γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, κάτι που θα έπρεπε να κατέχει ένας "επαρκής" Νομικός Σύμβουλος έστω και με υπαλληλική σχέση στο δημόσιο.

Μία ποιοτικότερη κατοχή της ελληνικής γλώσσας, βοηθάει ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει κάποιος επιστήμονας το επάγγελμά του, όπως αυτό του νομικού, του εκπαιδευτικού και κάθε πτυχιούχος σ' αυτή τη χώρα! 
Έλεος!!!
Η αλίωση παιδαγωγικών κανόνων και αρχών, όπως και εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και την άρτια εργαστηριακή εκπάιδευση στους μαθητές δεν μπορεί να μεθοδεύται δια των γνωματεύσεων και άλλων τινών για να ονομαστούν κάποιοι εργαστηριακοί καθηγητές που δεν το δικαιούνται τύπης και ουσία. 
Υ.Γ. Οι ειδικοί παιδαγωγοί του υπουργείου τι έχουν να πουν ύστερα από αυτές τις παρατηρήσεις μας; 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ