Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Σε τρία έτη η ολοκλήρωση της μείωσης των μισθών στο Δημόσιο


Μέσα σε τρία χρόνια και όχι δύο όπως αρχικά προβλεπόταν θα ολοκληρωθεί η μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, που προκύπτει από το ενιαίο μισθολόγιο σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη. Αυτό θα ισχύει όταν η μείωση αυτή υπερβαίνει το 25% των προηγούμενων αποδοχών του.
Όπως ορίζει η εγκύκλιος για ένανν υπάλληλο που με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών 40%
ισχύουν τα εξής:
- Από 1-11-2011, μειώθηκαν κατά 25% οι συνολικές αποδοχές του συγκριτικά με αυτές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011.
- Η υπερβάλλουσα μείωση (15%), περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την 1-11-2012, επιπλέον κατά 5% από 1-11-2013 και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από 1-11-2014, οπότε από την ημερομηνία αυτή και μετά θα έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή του μισθού στο νέο μισθολόγιο.
Ενδεικτικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

Υπάλληλος ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 3.200 ευρώ. Έστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.719 ευρώ (Μ.Κ. 4 του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας). Επειδή η μείωσή του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών συνολικών αποδοχών του, με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011) η περικοπή πραγματοποιείται ως εξής:
α) από την 1-11-2011 και για κάθε επόμενο μήνα θα του καταβάλλονται οι συνολικές αποδοχές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011 μειωμένες κατά 25%, δηλαδή 3.200 - 25% = 2.400 ευρώ.
β) από την 1-11-2012 και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται 2.173 € (2.400 - 227, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης).
γ) από την 1-11-2013 και για κάθε επόμενο μήνα, θα λαμβάνει 1.946 € (2.173 - 227).
δ) από την 1-11-2014 θα λαμβάνει μισθό 1.719 € .
Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο χρόνος που πλεονάζει, μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου, θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με το βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ