Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Η ΟΛΜΕ για τη δεύτερη ειδικότητα

Ο.Λ.Μ.Ε.                                 
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338                              
www.olme.gr                                                 
e-mail: olme@otenet.gr 
Αθήνα, 23/2/12 
Α.Π.:518   
      ΠΡΟΣ:
         την Υπουργό Παιδείας
κ. Α. Διαμαντοπούλου
την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου
τον Γεν. Γραμματέα
του Υπ. Παιδείας
κ. Β. Κουλαϊδή
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Υ.Α. για απόδοση 2ης ειδικότητας στους εκπαιδευτικούς

Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γεν. Γραμματέα
Σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης (81504/Δ2/19-07-20011) για την απόδοση της β΄ ειδικότητας στους εκπαιδευτικούς, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έχει να παρατηρήσει τα εξής:
Υπενθυμίζουμε ότι πριν από την υπογραφή της αρχικής Υπουργικής Απόφασης δεν έγινε καμιά απολύτως συζήτηση για το θέμα, παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία δεν ήταν αρνητική για την απόδοση της β΄ ειδικότητας σε συναδέλφους.
Αυτό το είχαμε επισημάνει στο από 14-10-2011 έγγραφό μας,   στο οποίο εκφράζαμε επίσης τη διαφωνία μας (α) με την παράγραφο 2 της υπουργικής απόφασης, με την οποία .......
γίνεται διαχωρισμός των συναδέλφων του κλάδου ΠΕ19 σε δυο κατηγορίες και (β) με την ερμηνεία που γίνεται από κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην παράγραφο 7 της υπουργικής απόφασης.
Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμπληρώνουν το ωράριό τους στο σχολείο της οργανικής θέσης ή της τοποθέτησής τους.

Με βάση τη θέση μας αυτή θεωρούμε ότι:

α)        Η β΄ ειδικότητα πρέπει να αποδίδεται σε όλους τους συναδέλφους που έχουν τα προσόντα, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι συνάδελφοι. (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
β)         Επειδή ο Σύλλογος Διδασκόντων αναθέτει τα μαθήματα και τις ώρες στους έχοντες οργανική θέση δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στις ώρες 2ης ανάθεσης.
γ)         Στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων θεωρούμε ότι μπορούν να διατίθενται εκπαιδευτικοί (κατά προτεραιότητα όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) με μαθήματα 2ης ανάθεσης και μέχρι 10 ώρες.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (νησιά, απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές) να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης των 10 ωρών με απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ